Planlegging og oppfølging i prosjekter – 1 dagskurs

– Lær hvordan du lager en realistisk prosjektplan og følger opp gjennom prosjektet. Planlegg smart og få kontroll i gjennomføringsfasen.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet.

Kurset Planlegging og oppfølging i prosjekter gir deg innsikt i de vanligste metodene og teknikkene som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus, og gjør deg bevisst på hva du må ta høyde for når du starter planleggingen av ditt prosjekt. En solid og gjennomtenkt plan for prosjektet øker sannsynligheten for at ting går som planlagt og hjelper deg med oversikt og kontroll på veien.


Innhold i kurset

 • Planleggingsprosess: Vet du når og i hvilken rekkefølge aktivitetene skal gjøres?
 • Omfangsplanlegging: Slik får du en omforent forståelse for hva prosjektet skal levere, og hva som IKKE inngår i selve leveransen
 • Fremdriftsplanlegging: Effektiv bruk av milepælsplan og nettverksdiagram
 • Ressursplanlegging: Sikre leveransen ved å ha med de riktige ressursene gjennom hele prosjektet
 • Kostnadsestimering og budsjettering: Få verktøy og metoder som støtter deg fra starten av
 • Oppfølging og kontroll: Slik får du kontroll i gjennomføringsfasen


Kurset passer for alle som ønsker:

 • å bli en bedre prosjektplanlegger
 •  å forstå hva som bør planlegges før prosjektet settes i gang
 • bli kjent med ulike planleggingsmetoder og teknikker
 • å motta en elektronisk oversikt over alt som må planlegges i et prosjekt, samt verktøy og maler som kan gjenbrukes i nye prosjekter etter kurset


Omfang

Kurset «Planlegging og oppfølging i prosjekter» omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom eller digitalt på Teams (se dato for hva som gjelder). Tilgang til e-læringskurset sendes til deg før kursstart. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Planlegging og oppfølging i prosjekter» er kurset for deg som vil ha bedre grep om prosjektplanlegging og prosjektplanen som ditt viktigste verktøy. Vi ser særlig på planlegging av omfang, tid og kost, og hvordan du følger opp dette i prosjektet. Vil du ha mer kontroll på planlegging av prosjektet, er dette kurset for deg!».

Steinar Westland, kursholder

Kursholder

Steinar Westland Holte Academy

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

På utkikk etter andre dagskurs i prosjektarbeid eller prosjektledelse? På denne siden finner du flere dagskurs.