MSP® (Managing Successful Programmes)

Lær beste praksis for styring av endringsprosesser på vårt kurs og sertifisering i programstyring.

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer. Metoden består av en rekke prinsipper, prosesser og styringstemaer og brukes av et tusentalls organisasjoner over hele verden.

Læringsutbytte

MSP® Foundation sertifisering gir deg innsikt i Axelos beste praksis for programledelse. Du vil lære om hvordan et program etableres, og hvordan det styres effektivt gjennom hele programmets levetid.

Målgruppe

• Programledere
• Medlemmer i programkomitéer
• Linjeledere og ansatte som er involvert i eller jobber med   programmer
• Ledere og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

Innhold i kurset

• Introduksjon til MSP®
• MSP® prinsipper: Fundamentet for effektiv programstyring
• MSP® prosesser: Programmets flyt som fremmer endring og forbedret kompetanse
• MSP® styrings temaer: Ulike kunnskapsområder som sikrer at programmet oppnår ønsket effekt og realiserer planlagt gevinst
• Case study
• MSP® sertifisering (Foundation)

Kursdetaljer og forberedelser

MSP® Foundation kurset går over 3 dager og avslutter med en eksamen på slutten av kurset.

• 60 minutter
• 75 multiple choice spørsmål
• 50 % riktig besvart = bestått sertifisering
• Hjelpemidler er ikke tillatt
• Kurset og eksamen er på engelsk
• Forberedelser: Ved påmelding får du tilsendt MSP® manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.