MSP® Foundation (Managing Successful Programmes)

Lær beste praksis metoden for styring av endringsprosesser på vårt sertifiseringskurs i programstyring. Du lærer hvordan et program etableres, og hvordan det styres effektivt gjennom hele programmets levetid.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

På samme måte som med prosjektstyring, vil en systematisk tilnærming til programstyring basert på et etablert metodeverk bidra til å øke sjansen for å nå de overordnede målene.

MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent beste praksis metode for styring og ledelse av programmer. Metoden består av en rekke prinsipper, prosesser og styringstemaer og brukes av et tusentalls organisasjoner over hele verden. Metoden benyttes i store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor.

Et program er en samling av prosjekter som har til felles at de er forankret i det samme overordnede målet og som sammen skal bidra til endringer og gevinster i en eller flere bedrifter. Ofte organiserer man som et program når det er snakk om en større strategisk satsing som bedriften gjør og programmet løper gjerne over en lang periode, gjerne over flere år. Programmet vil ha ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringen knyttet til leveransene fra det enkelte prosjektet. Det vil være programledelsen som har overordnet ansvar for styring av prosjektene i programmet og som ivaretar avhengigheter, koordinering og ressurskonflikter mellom prosjektene.

Programstyring handler altså om å utføre koordinert organisering, ledelse og implementering av en portefølje av prosjekter, for å oppnå og realisere fordeler som er strategisk viktige for bedriften.

Dette kurset hjelper deg til å bidra mer effektivt i et programmiljø ved hjelp av de grunnleggende prinsippene innenfor MSP. God programstyring vil legge til rette for å redusere dobbeltarbeid, utnytte ressurser mer effektivt og sørge for at prosjektene leverer i tråd med det overordnede strategiske målet og at programmet kan hente ut de planlagte gevinstene.

Læringsutbytte

MSP® Foundation-sertifiseringen gir deg innsikt i Axelos sin beste praksis metode for programledelse. Du vil lære om hvordan et program etableres, og hvordan det styres effektivt gjennom hele programmets levetid.

 • Få kunnskap om fordelene ved å bruke MSP® som metode for  programstyring
 • Forstå hensikten med MSP metodens roller, prinsipper og  tema
 • Lær hvordan du samhandler mer effektivt med de som er involvert i styringen av et program

 

Målgruppe

 • Programledere
 • Medlemmer i programkomitéer
 • Linjeledere og ansatte som er involvert i eller jobber med   programmer
 • Ledere og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

 

Innhold i kurset

 • Introduksjon til MSP®
 • MSP® prinsipper: Fundamentet for effektiv programstyring
 • MSP® prosesser: Programmets flyt som fremmer endring og forbedret kompetanse
 • MSP® styrings temaer: Ulike kunnskapsområder som sikrer at programmet oppnår ønsket effekt og realiserer planlagt gevinst
 • Case study
 • MSP® sertifisering (Foundation)

 

Kursdetaljer og forberedelser

 • Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset
 • MSP® Foundation er et klasseromskurs over 3 dager

Online eksamen

 • Eksamen gjennomføres online fra din PC, i etterkant av kurset og innen 12 måneder. Merk at du må ha kamera på maskinen din.
 • Du vil motta en epost fra PeopleCert (eksamensleverandør) med informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen. Du velger selv dag/tid for eksamen i PeopleCert sin kalender. En eksamensvakt fra PeopleCert vil følge med via web-kamera under gjennomføringen av eksamen.
 • Kursholder vil også informere om praktisk gjennomføring av eksamen når du deltar på kurset

Eksamen

 • 60 minutter
 • 75 multiple choice spørsmål
 • 50 % riktig besvart = bestått sertifisering
 • Hjelpemidler er ikke tillatt
 • Kurset og eksamen er på engelsk

Kurset holdes på norsk. Kursholder kobler de engelske begrepene til norske begreper og bruker eksempler fra norske prosjekter.

Pensum og forberedelser til kurset

Du få tilgang til en digital pensumbok  via PeopleCert sin kandidatportal (PASSPORT) samtidig som du mottar en eksamensvoucher for kurset. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med pensumboken før kursstart.

Andre standarder som fungerer godt sammen med MSP® er PRINCE2®, MoP®, P3O® og Managing Benefits™.

Kursholder

Richard Thursfield 2 WEB

Richard Thursfield

Samarbeidspartner I Rådgiver og kursholder

(+47) 91674011

Richard er vår samarbeidspartner gjennom flere år, og en erfaren konsulent og kursholder med en genuin lidenskap for å hjelpe kundene sine med å ta smarte valg og oppnå økt verdi i sine endringsinitiativer. Han er en kompetent og kvalitetsbevisst kursholder som kobler teori til praktiske eksempler og referer til egne erfaringer fra operativ prosjekthverdag. Hans faglige bakgrunn kommer fra å lede organisasjonsutviklingsinitiativer både i offentlig og privat sektor. Richard bidrar til at ting skjer i praksis og mener at suksess ofte er et direkte resultat av å velge å gjøre de riktige tingene basert på kontinuerlig læring og refleksjon over direkte erfaring. Richard er akkreditert MSP® trener og Advanced Practitioner. I tillegg er han akkreditert PRINCE2® og PRINCE Agile® trener. Han har også sertifiseringene Management of Portfolios (MoP®), Managing Benefits™, AgileSHIFT® og Change Management (APMG).

Dette kurset er faglig svært relevant i dagenes marked, hvor "alt henger sammen med alt", særlig i forbindelse med digitalisering som krever endringsprosesser/ nye måter å jobbe på - som tar tid og som ikke kan løses i et enkelt prosjekt. Richard er en fantastisk god kursholder, og det er ekstra givende å møte andre kursdeltakere og høre om deres hverdag og diskutere fag!

Camilla Block Hellum, CBH prosjekt- og designledelse AS

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.