MSP® Foundation (Managing Successful Programmes, 5th edition) – klasseromskurs

Lær beste praksis metoden for styring av endringsprosesser på vårt sertifiseringskurs i programstyring. Du lærer hvordan et program etableres, og hvordan det styres effektivt gjennom hele programmets levetid.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

På samme måte som med prosjektstyring, vil en systematisk tilnærming til programstyring basert på et etablert metodeverk bidra til å øke sjansen for å nå de overordnede målene.

MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent beste praksis metode for styring og ledelse av programmer. Metoden består av en rekke prinsipper, prosesser og styringstemaer og brukes av et tusentalls organisasjoner over hele verden. Metoden benyttes i store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor.

Et program er en samling av prosjekter som har til felles at de er forankret i det samme overordnede målet og som sammen skal bidra til endringer og gevinster i en eller flere bedrifter. Ofte organiserer man som et program når det er snakk om en større strategisk satsing som bedriften gjør og programmet løper gjerne over en lang periode, gjerne over flere år. Programmet vil ha ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringen knyttet til leveransene fra det enkelte prosjektet. Det vil være programledelsen som har overordnet ansvar for styring av prosjektene i programmet og som ivaretar avhengigheter, koordinering og ressurskonflikter mellom prosjektene.

Programstyring handler altså om å utføre koordinert organisering, ledelse og implementering av en portefølje av prosjekter, for å oppnå og realisere fordeler som er strategisk viktige for bedriften.

Dette kurset hjelper deg til å bidra mer effektivt i et programmiljø ved hjelp av de grunnleggende prinsippene innenfor MSP. God programstyring vil legge til rette for å redusere dobbeltarbeid, utnytte ressurser mer effektivt og sørge for at prosjektene leverer i tråd med det overordnede strategiske målet og at programmet kan hente ut de planlagte gevinstene.

Læringsutbytte

MSP® Foundation-sertifiseringen gir deg innsikt i Axelos sin beste praksis metode for programledelse. Du vil lære om hvordan et program etableres, og hvordan det styres effektivt gjennom hele programmets levetid.

 • Få kunnskap om fordelene ved å bruke MSP® som metode for  programstyring
 • Forstå hensikten med MSP metodens roller, prinsipper og  tema
 • Lær hvordan du samhandler mer effektivt med de som er involvert i styringen av et program

 

Målgruppe

 • Programledere
 • Medlemmer i programkomitéer
 • Linjeledere og ansatte som er involvert i eller jobber med   programmer
 • Ledere og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

 

Innhold i kurset

 • Introduksjon til MSP®
 • MSP® prinsipper: Fundamentet for effektiv programstyring
 • MSP® prosesser: Programmets flyt som fremmer endring og forbedret kompetanse
 • MSP® styrings temaer: Ulike kunnskapsområder som sikrer at programmet oppnår ønsket effekt og realiserer planlagt gevinst
 • Case study
 • MSP® sertifisering (Foundation)

 

Kursdetaljer og forberedelser

 • Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset
 • MSP® Foundation er et klasseromskurs over 3 dager

Online eksamen

 • Eksamen gjennomføres online fra din PC, i etterkant av kurset og innen 12 måneder. Merk at du må ha kamera på maskinen din.
 • Du vil motta en epost fra PeopleCert (eksamensleverandør) med informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen. Du velger selv dag/tid for eksamen i PeopleCert sin kalender. En eksamensvakt fra PeopleCert vil følge med via web-kamera under gjennomføringen av eksamen.
 • Kursholder vil også informere om praktisk gjennomføring av eksamen når du deltar på kurset

Eksamen

 • 60 minutter
 • 75 multiple choice spørsmål
 • 50 % riktig besvart = bestått sertifisering
 • Hjelpemidler er ikke tillatt
 • Kurset og eksamen er på engelsk

Kurset holdes på norsk. Kursholder kobler de engelske begrepene til norske begreper og bruker eksempler fra norske prosjekter.

Pensum og forberedelser til kurset

Du få tilgang til en digital pensumbok  via PeopleCert sin kandidatportal (PASSPORT) samtidig som du mottar en eksamensvoucher for kurset. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med pensumboken før kursstart.

Andre standarder som fungerer godt sammen med MSP® er PRINCE2®, MoP®, P3O® og Managing Benefits™.

Kursholder

Svein Kvinnsland Holte Academy

Svein Kvinnsland

Rådgiver og kursholder

(+47) 982 24 616

Svein er en erfaren prosjektleder og kursholder, som formidler prosjektkompetanse på en god og humoristisk måte godt krydret med eksempler fra reelle prosjekter. Bruken av egne og deltakernes eksempler hjelper deltakeren med å relatere teorien til reell bruk av kunnskapen. Han får svært gode tilbakemeldinger og er en ettertraktet kursholder både for åpne og bedriftsinterne kurs. Svein har tung teoretisk kunnskap og erfaring fra både enkle og komplekse prosjekter innen bygg og anlegg, digitalisering, helse og integrerte systemer. I tillegg til å være akkreditert PRINCE2®trener har Svein kvalitetssikret den norske oversettelsen av PRINCE2®. I tillegg holder han kurs i PRINCE2® Agile, AgileSHIFT®, PMP®, Scrum Master I og II, Scrum Product Owner I og II.

Dette kurset er faglig svært relevant i dagenes marked, hvor "alt henger sammen med alt", særlig i forbindelse med digitalisering som krever endringsprosesser/ nye måter å jobbe på - som tar tid og som ikke kan løses i et enkelt prosjekt. Richard er en fantastisk god kursholder, og det er ekstra givende å møte andre kursdeltakere og høre om deres hverdag og diskutere fag!

Camilla Block Hellum, CBH prosjekt- og designledelse AS

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.