Kommunikasjon i prosjekter – 1 dagskurs

– Unngå misforståelser, skap effektivitet og tillit gjennom god kommunikasjon. I dette kurset får du anledning til å se mer helhetlig på temaet kommunikasjon i prosjekter

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

I prosjekter er tid en vesentlig faktor. Klar tale og bevisst bruk av kommunikasjon er viktig, enten det gjelder å formulere klare budskap eller velge riktig kommunikasjonskanal. Det igjen resulterer i økt effektivitet og bedre trivsel både for deg og organisasjonen som helhet. Å kommunisere smart med prosjektets deltakere og eksterne interessenter, handler om riktig informasjon til rett tid.

Kurset gir deg økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres. I tillegg fokuserer kurset på hvordan å lykkes med mellommenneskelig kommunikasjon. Du vil lære om aktiv lytting og effektfulle spørsmål slik at du oppnår bedre kommunikasjon og relasjoner i ditt prosjekt.

Innhold i kurset:

  • Hva er dine kommunikasjonsfaglige utfordringer i prosjektets faser?
  • Hvordan jobber du med å formulere tydelige budskap og velge riktig kommunikasjonskanal?
  • Hvordan leder du møter?
  • Hvordan håndterer du stress, konflikter og dårlig kvalitet?


Kurset passer for deg som:

  • Ønsker tips til å lykkes med viktige kommunikasjonsoppgaver i hver prosjektfase
  • Vil bli bedre på håndtering av prosjektinteressenter
  • Ønsker å styrke dine ferdigheter innen mellommenneskelig kommunikasjon
  • Vil bli mer bevisst på hva som skal til for å få til effektive møter


Omfang

Kurset «Kommunikasjon i prosjekter» omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg før kursstart. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Ønsker du å håndtere interessenter og kommunikasjonskanaler på en mer profesjonell måte, eller å bli bedre i møteledelse og gi tydelige tilbakemeldinger? Jeg anbefaler deg kurset «Kommunikasjon i prosjekter».

Henry Broomfield, kursholder

Kursholder

Henry Broomfield Holte Academy

Henry Broomfield

Konsulent og kursholder

(+47) 416 11 731

Henry er en trygg formidler og fasilitator av prosesser der kunnskap skal deles eller bygges i møte mellom mennesker. Henrys undervisningsform kjennetegnes av åpne spørsmål og bred involvering slik at alle føler de er del av læringsprosessen. Han er kursholder i grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon. Henry legger vekt på å løfte frem deltakernes kompetanse ved å tilrettelegge for erfaring- og kunnskapsdeling. Hans styrke er å skape engasjement og mestringsfølelse blant deltakerne gjennom anerkjennelse og tilrettelegging for at alle lykkes. Henry har fasiliteringserfaring i videreutvikling av oppdragsgiveres prosjektrammeverk i henhold til beste praksiser, herunder PRINCE2® og Prosjektveiviseren. Han er sertifisert i PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Foundation og AgileSHIFT®.