Utvikling av prosjektmetodikk

Jobb smartere med tilpasset prosjektmodell

Stadig flere ser behov for å lage en prosjektmodell som passer deres bransje og hverdag. Vi bistår gjerne i dette tilpasningsarbeidet uavhengig av bransje, prosjektkunnskap, metodikk og rammeverk.

Effekten av å etablere en prosjektmodell er at dere sikrer en mer enhetlig måte å jobbe på internt. Dermed blir det lettere å sammenligne prosjekter og tre inn i pågående prosjekter.

Ved å etablere en prosjektmodell får du blant annet:

  • Et enhetlig rammeverk
  • Maler for styrende dokumenter
  • Definerte roller
  • Felles begrepsapparat
  • Faste steg og beslutningspunkter ved hver faseovergang

Av eksisterende standarder benytter vi oss blant annet av kunnskap fra PMP® og PRINCE2®, samtidig som vi bistår kunder med å ta i bruk Digdir sin prosjektveiviser. Synes dere det er vanskelig å velge hvilken standard det er lurt å jobbe etter, kan vi guide deg i valget.

Vi bistår gjerne i dette tilpasningsarbeidet uavhengig av bransje, prosjektkunnskap, metodikk og rammeverk. Ved siden av å hjelpe dere i å lage en prosjektmodell kan vi i tillegg tilby skreddersydd opplæring i prosjektmodellen slik at alle ansatte raskest mulig kan ta til seg prosjektmetodikken.

Gjør noen enkle grep – jobb smartere!

Har du allerede etablert en prosjektmodell som fungerer godt? Da er neste steg å utvikle et porteføljestyringssystem som forvalter mengden av prosjekter i tråd med organisasjonens strategi.

Kontakt oss 

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?