STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING

Små og mellomstore virksomheter er vel så sårbare for tap av kompetanse og mangel på utvikling som større virksomheter. La oss bistå din virksomhet med både kartlegging, utvikling og gjennomføring av smarte tiltak.


HVORDAN kartlegge og utvikle kompetansen i omstillingstider?

Verden er i kontinuerlig endring, og stadig flere virksomheter ser verdien av en tydelig kompetansestrategi og god forståelse av fremtidig kompetansebehov for å nå virksomhetens mål og strategier. Effektiv kompetanseutvikling og -deling er nødvendig for at virksomheten og medarbeiderne skal lykkes i måloppnåelsen på kort og lang sikt.

Det å ha en kompetansestrategi er viktig, men ingen garanti for å lykkes hvis den ikke er operativ.
La oss være deres støttespiller og sparringspartner for å få dette på plass i virksomheten.


HVORFOR trenger dere en kompetansestrategi?

En effektiv kompetansestrategi er et resultat av en virksomhetsstrategi med tydelig definerte kompetanseområder og mål for disse. Holte Academy er spesialisert på prosjekt som arbeidsform og kompetansen som trenges for å gjennomføre vellykkede prosjekter.

Vi tilbyr en definert prosess for kartlegging av virksomhetens behov knyttet til prosjektkompetanse og hvordan denne kan utvikles.

  • Målet er at virksomheten gjennomfører prosjektene sine mer lønnsomme og effektive
  • Bedriften har en klar kompetansestrategi på hvordan forbedre kompetansen for å levere effektive prosjekter
  • Medarbeidere har en individuelle utviklingsplaner med fokus på områder som må endres/forbedres
  • Hjelp dine medarbeidere til å forstå potensialet i virksomheten


HVEM trenger en kompetansestrategi?

Det er ikke bare store virksomheter som trenger en kompetansestrategi. Små og mellomstore virksomheter er vel så sårbare for tap av kompetanse og mangel på utvikling. Vi kan bidra med å skreddersy opplegget uavhengig av størrelse på virksomheten.

Målgruppen vår er primært prosjektintensive virksomheter som:

  • Har prosjekt som arbeidsform i form av leveranser
  • Gjennomfører endringsprosjekter


Slik kan vi hjelpe din virksomhet

Sammen med din virksomhet kartlegger vi eksisterende kompetanse som referanse for å identifisere gap til ønsket kompetanse som er i tråd med virksomhetsstrategien. Det er essensielt å vite hvor virksomheten skal og hvilke mål som gjelder i perioden. Vi bruker kartleggingen til å finne ut hva som skal utvikles, mobiliseres, rekrutteres og avvikles for å nå virksomhetens strategiske mål. Vi vil deretter komme med forslag til løsninger og tiltak som bør iverksettes. For å ha fullt utbytte av en kompetansestrategi må effekten av de tiltak som blir iverksatt, følges opp og måles av bedriften.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Kurs og tjenester

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?