Endringsledelse – 1 dagskurs

– Få konkrete råd om hva du bør være oppmerksom på når du skal gjennomføre endringer i egen virksomhet og få nyttige tips til hvordan du utvikler en endringsvillig kultur.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Dette kurset bidrar til viktige refleksjoner og innsikt i endringsarbeid, og gir deg helt konkrete tips som du kan ta i bruk. Endringer skjer hyppig og har blitt en del av hverdagen vår. Kunnskap om endringsledelse er nyttig, og viktig, for å lykkes som leder eller den som blir pekt ut som «endringsansvarlig».

Med smarte grep og god kommunikasjon fra start til slutt, involvering og evnen til å se ting fra ulike perspektiv, øker du sannsynligheten for å lykkes i rollen som endringsagent eller leder. Dette belyser vi på kurset!

Prosjektarbeid og endringsprosesser henger tett sammen. Kanskje særlig i interne prosjekter der hensikten er at de ansatte skal jobbe annerledes når prosjektet er i mål. Muligens må de lære seg et nytt dataverktøy, får flere kolleger og en ny leder å forholde seg til, eller kanskje helt nye arbeidsoppgaver? Hvordan går du frem for å få de ansatte til å forstå at endringen er avgjørende for veien videre? Uten endring i atferd, får prosjektet ikke realisert gevinster.

Formelen for å lykkes med endringsprosjekter handler mye om å involvere de ansatte. Dette innebærer et «nedenfra» perspektiv på endringen for å unngå at de ansatte oppfatter at det endres bare for endringens skyld. Myke ferdigheter eller det som på engelsk kalles «soft skills», er en del av nøkkelen. Hvordan går du frem for å snu en motstandskultur til en mestringskultur? For i endringsprosjektene er det menneskene som påvirkes. I kurset ønsker vi å skape økt bevissthet rundt god kommunikasjon og  lederskap for å få medarbeiderne med på reisen.


Innhold i kurset

  • Endringsledelse versus prosjektledelse, hva er forskjellene?
  • Hva er motstand, og hvordan kommer motstand til endringer til uttrykk?
  • Fra motstand til mestring – hvordan legge til rette for og utvikle en endringsvillig kultur? Om endringsatferd i organisasjoner

 

Kurset passer for deg som:

  • ønsker økt forståelse for endringsledelse og endringsarbeid i egen virksomhet
  • ønsker større innsikt og forståelse for emnet endringskapasitet
  • ønsker verktøy som legger til rette for medvirkning i endringsprosesser


Omfang
Kurset «Endringsledelse» omfatter en 1-dags samling i klasserom. Kurset kan også leveres som webinar.

«Kurset «Endringsledelse» er et nyttig kurs for deg som ønsker flere nøkler for å lykkes med endringsarbeid. Bli mer bevisst hvordan kommunikasjon og  lederskap spiller en svært viktig rolle i endringsprosesser.»

Sidsel W. Storaas, kursholder

Kursholder

Sidsel Storaas

Sidsel W. Storaas

Sidsel W. Storaas har 30 års nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet og 25 års arbeidserfaring fra roller og stillinger innen kvalitetsledelse i maritim og offshore industri. Hun har jobbet for Storebrand Sjø og Energi, rederiet Leif Høegh, oljegiganten Equinor og det ledende, uavhengige E&P-selskapet Aker BP. Hennes lidenskap er å skape kultur og struktur slik at folk og team blir suverene i det de gjør. Hun legger stor vekt på at kurs og foredrag skal være nyttige og at læring skal kunne tas i bruk med en gang.

Sidsel har erfaring fra store investeringsprosjekter, LEAN og implementering av kultur for kvalitet og forbedring, ledelses- og styringssystemer, revisjon, risikostyring og flere læringsprogrammer, online og klasserom. Storaas er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er Master Black Belt i Lean Six Sigma.

Sidsel holder kurs innen for flere tema; kvalitet, Lean, team- og kommunikasjon, endringsledelse m.fl.