Prosjektutvikling og -opplæring hos Universitetet i Oslo (UiO)

Arbeidet med å utvikle og få på plass en ny prosjektmodell har vært spennende og inspirerende. Holte Academy har vært en solid og profesjonell støttespiller. Både deres faglige tyngde og menneskekunnskap er verdifull i et så tett og smidig samarbeid, sier eiendomsdirektør Per Erik Syvertsen.

Les mer

Jernbaneverkets Prosjektskole

Samarbeidet mellom Jernbaneverket og Holte Academy startet med etablering av Jernbaneverkets Prosjektskole allerede høsten 2010. Målet var å sikre en helhetlig og profesjonell prosjektgjennomføring i organisasjonen.

Les mer