Teamutvikling

«Et team er i mange sammenhenger noe annet enn det summen av individene skulle tilsi – noen ganger til det bedre, andre ganger til det verre». (Kjell B. Hjertø).

Påmelding
  • VI TILBYR
  • Vår coach
  • Mer info

VI TILBYR

Teamarbeid stiller sterke krav til medlemmenes evne til å tilpasse, koordinere og oppføre seg for å kunne ta ut det fulle potensialet som ligger teamet. Det er de menneskelige faktorene som i stor grad vil bidra til teamets suksess.

Et effektivt team kjennetegnes som regel av følgende suksessfaktorer:

1. Tydelige mål og rammer
2. Konstruktive og produktive relasjoner i teamet og med omverden
3. Godt utnyttelse av teamets samlede evner, ferdighet og styrker
4. En inspirerende leder som skaper entusiasme og engasjement

For å sikre en optimal utnyttelse av teamets samlede kompetanse må det under hele teamets levetid jobbes kontinuerlig med suksessfaktorene.

Av og til kan det være nyttig å få hjelp av en ekstern støttespiller som ser på teamet uten ifra og kan bringe inn nye perspektiver. Vi har lang erfaring med utvikling av team og bistår gjerne med gode verktøy og metoder i teamutviklingsprosessen.

Vår coach

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Mer info

Vi tilbyr tilpasset opplegg for teambuidling for din gruppe eller avdeling, eventuelt kort eller langt foredrag innenfor relaterte tema.

Vi har flere rådgivere og kursholdere som har spesialisert seg innenfor lederskap og team, og som jevnlig holder bedriftsinterne kurs som:

  • Lederskap i prosjekter
  • Effektive prosjektteam
  • Kommunikasjon i prosjekter  

Våre mest erfarne kursholdere og rådgivere innenfor tema er også erfarne foredragsholdere med jevnlige innlegg på våre Frokostseminar og internt hos kunder i tilknytning til eksempelvis interne programmer, fagkvelder  m.m.