AgileSHIFT® e-læring (engelsk)

Bli AgileSHIFT®-sertifisert med vår online-sertifiseringpakke: e-læringskurs og online eksamen, og få full fleksibilitet til å lære i ditt tempo. Du trenger ingen forkunnskaper for å bli sertifisert, og du har tilgang til kurs og eksamen i 12 måneder.

Påmelding
 • Om kurset

Om kurset

Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT® – den nyeste beste praksis-metoden fra AXELOS (som er organisasjonen bak PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MoP® og MSP®).

Dette kurset er spesielt egnet for deg som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for at et smidig tankesett utvikles på tvers av organisasjonen. Kurset vil gi deg en bedre forståelse for hvordan agile arbeidsmåter kan anvendes i praksis, sett fra et strategisk perspektiv.

Virksomheter og organisasjoner blir stadig vekk satt under et økende forventningspress fra sine kunder og forbrukere om å fornye gammel praksis, samt levere nye og forbedrede tjenester. Ny teknologi medfører at ukjente konkurrenter fort kan skape seg et konkurransefortrinn i eksisterende markeder. Tradisjonelle prosesser og arbeidskulturer er ikke alltid egnet til å respondere rask nok til endring, enten det gjelder å utnytte muligheter eller håndtere uventede trusler.

Læringsutbytte

Kurset gir deg et innblikk i hvorfor virksomheter må tilpasse sin tilnærming til strategi for å overleve i en verden i hyppig endring, og hvordan AgileSHIFT® sine metoder og prinsipper kan gi støtte i dette arbeidet.

AgileSHIFT® er en holistisk tilnærming til hvordan virksomheter lettere kan få til en effektiv og åpen samhandling på tvers av avdelinger, leveranseområder og endringsinitiativer. Den inneholder både prinsipper, praktiske råd og verktøy til innføring av endringer både i team og på tvers av organisasjonen.

AgileSHIFT® representerer en videreutvikling av de programledelses- og porteføljestyringsmetoder som allerede er godt egnet som agile arbeidsformer. Det unike ved AgileSHIFT® er at det går nærmere inn på hvordan virksomheten tilpasses, og hvordan en kultur for endring må skapes, for å legge bedre til rette for en mer helhetlig bruk av smidige teknikker. Endring krever en større tilpasning gjennom hele virksomheten både fra topp til bunn og motsatt. Dette omfatter mye mer enn bare IT!

Målgruppe

 • Ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.
 • Selv om det ikke er spesifikke krav til forberedelser eller forkunnskap om agile metoder for å delta, vil det være en stor fordel om du har en interesse for, og kjennskap til, agile tematikk.

Innhold i kurset

 • Introduksjon til AgileSHIFT
 • Hvordan skape en smidig virksomhetskultur
 • AgileSHIFT rammeverket – beste praksis, prinsipper og strategisk forankring
 • Innføring av AgileSHIFT i virksomheten
  • Roller
  • Arbeidsflyt
  • Verktøy og iterative arbeidsmetoder

Kursdetaljer og forberedelser

Kursgjennomføring: E-læringen kan startes og stoppes akkurat slik du ønsker, og du velger selv hvor lenge du studerer av gangen. Du har tilgang til e-læringskurset i 12 måneder fra kjøpsdato. Kurset tar 7-8 timer å gjennomføre.

AgileSHIFT®-eksamen (engelsk): Vi anbefaler at du melder deg opp til online eksamen etter at du har gjennomført e-læringskurset. Du velger selv et tidspunkt som passer for deg. Online eksamen er tilgjengelig i 12 måneder fra du kjøper sertifiseringspakken. Ved bestilling av denne vil du motta informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen.

Hjelpemidler er ikke tillatt.

Omfang: 33 multiple choice-spørsmål, hvorav 60 % må være riktig for å bestå (20 av 33 spørsmål).

Varighet: 60 minutter

Gjennomføring av eksamen: Eksamen gjennomføres online. Krever internettilgang, lyd, mikrofon og web-kamera.

Gyldighet for sertifiseringsbeviset etter bestått eksamen

Dette er gjeldende retningslinjer fra PeopleCert:

All candidates with a PeopleCert Global Best Practice certification can choose to renew within three years of their original certification dates. Les mer her

På utkikk etter andre e-læringskurs?

Se oversikt over alle våre e-læringskurs

AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.