Programledelse – 1 dags kurs

– Dette er kurset for deg som ønsker å få bedre oversikt over viktige prinsipper og fokusområder for smartere styring og ledelse av programmer i virksomheten.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Relaterte prosjekter som sammen skal realisere virksomhetens mål, organiseres ofte i programmer. Organisering gjennom programmer er et sentralt virkemiddel  for å realisere strategier og sikre varige endringer.  Programmet skal koordinere, styre og overvåke implementeringen av de ulike prosjektene og aktivitetene som skal levere forbedringer og sikre gevinster knyttet til virksomhetens mål.  Metoden for programstyring kan benyttes for små og store endringer, og skal bidra til bedre eierstyring i bedriften.

Effektiv programledelse krever ferdigheter utover tradisjonelle prosjektledelsesteknikker. En bedre forståelse av programstyring vil bidra til å øke sjansen for at virksomheten realiserer sine planlagte gevinster.

Dette kurset passer for deg som ønsker å få bedre oversikt over viktige prinsipper og  fokusområder for smartere styring og ledelse av programmer i virksomheten. Bli mer bevisst prosessen fra oppstått behov i virksomheten til gevinst er oppnådd, og hvordan du øker sannsynligheten for suksess med virksomhetens programmer, og kan realisere virksomhetens strategiske målsetninger.


Innhold i kurset

 • Programledelse og Prosjekteierstyring sett i sammenheng
 • De syv ledelsesprinsippene innen programledelse
 • De ni programtemaene innen programledelse
 • Roller innen programledelse
 • Hvordan bidra til vellykket endring i egen virksomhet

 

I kurset starter vi med å etablere en visuell oversikt over verdikjeden i en virksomhet, med dens prosjekter, programmer og porteføljer, og går deretter gjennom rammeverket for programledelse. Kurset tar for seg viktige ledelsesperspektiver knyttet til programledelse. Studier viser at virksomheter som utøver de 7 ledelsesprinsippene (fra MSP® standarden), har høyere suksessrate. Prinsippene er generelle og gjelder for alle typer og størrelser av programmer.

Kurset tar også for seg 9 programtema (fra MSP® standarden) som omhandler styring og ledelse, som skal adresseres i alle faser i et program med forskjellig styrke og varierende fokus. Alle de 9 temaene er nødvendige for sikre programmets suksess, og som ledelsen kontinuerlig bør fokusere på.

I kurset vil vi bruke AXELOS sitt begrepsapparat for programledelse . AXELOS står bak  internasjonale beste praksis prosjektrammeverk som for eksempel PRINCE2 , MSP®, MoP® og P3O® .


Læringsmål
Etter gjennomført kursdag vil du:

 • forstå hvorfor god prosjekt- og porteføljestyring er kritiske suksessfaktorer for at virksomheten skal lykkes med sine endringsprogram
 • ha kunnskap innen grunnleggende teorier, prinsipper og strategier for styring av programmer.
 • få innsikt i sentrale prosesser og aktiviteter i tilknytning til håndtering av flere prosjekter på samme tid med formål å forbedre verdiskapningen for organisasjonen som helhet, og hvordan kunne gjøre dette i praksis.
 • forstå rollen til programeier, programleder, prosjekteiere og styringsgruppene i et program, og samspillet mellom disse rollene
 • få innsikt i suksessfaktorer for vellykket programstyring
 • bli bevisst hvordan toppledelsen kan bidra til at programmene lykkes


Kurset passer for:

 • Programledere
 • Prosjekteiere
 • Medlemmer i programkomitéer
 • Linjeledere og ansatte som er involvert i eller jobber med  programmer
 • Ledere og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

 

Kursets teoretiske forankring
I kurset benyttes begrepsapparat  som baserer seg på Axelos og deres beste praksiser som PRINCE2®, MSP®, MoP®,og P3O® for programledelse.

Omfang
Kurset Programstyring omfatter en 1-dags samling i klasserom.

Kursholder

Richard Thursfield 2 WEB

Richard Thursfield

Samarbeidspartner I Rådgiver og kursholder

(+47) 91674011

Richard er vår samarbeidspartner gjennom flere år, og en erfaren konsulent og kursholder med en genuin lidenskap for å hjelpe kundene sine med å ta smarte valg og oppnå økt verdi i sine endringsinitiativer. Han er en kompetent og kvalitetsbevisst kursholder som kobler teori til praktiske eksempler og referer til egne erfaringer fra operativ prosjekthverdag. Hans faglige bakgrunn kommer fra å lede organisasjonsutviklingsinitiativer både i offentlig og privat sektor. Richard bidrar til at ting skjer i praksis og mener at suksess ofte er et direkte resultat av å velge å gjøre de riktige tingene basert på kontinuerlig læring og refleksjon over direkte erfaring. Richard er akkreditert MSP® trener og Advanced Practitioner. I tillegg er han akkreditert PRINCE2® og PRINCE Agile® trener. Han har også sertifiseringene Management of Portfolios (MoP®), Managing Benefits™, AgileSHIFT® og Change Management (APMG).