Prosjekt som arbeidsform – 1 dagskurs

– Dette kurset løfter prosjektforståelsen din og gir deg nyttig innsikt for å kunne jobbe smartere og lykkes med prosjektarbeid.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter, og det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg innblikk i og kunnskap om praktisk prosjektarbeid.

I løpet av kurset opparbeider du deg en god forståelse for prosjektets livssyklus. Du vil også bli kjent med metoder og verktøy for å kartlegge og håndtere prosjektets interessenter, og hvordan du styrer prosjektet i tråd med kartlagte usikkerheter og muligheter.

Innhold i kurset

 • Prosjekt som arbeidsform og hvorfor man velger å organisere oppgaver som prosjekter
 • Digitaliseringsdirektoratet sin prosjektmodell Prosjektveiviseren med prosjektfaser, beslutningspunkter og ledelsesprodukter
 • Typiske prosjektroller og betydningen av tydelig definerte oppgaver og ansvarsforhold
 • Prosjektets interessenter: Kartlegging og håndtering
 • Usikkerhet i prosjekter: Slik styrer du prosjektet i tråd med identifiserte usikkerheter og muligheter
 • Målstyring: resultatmål, gevinst og strategiske mål/samfunnsmål


Kurset passer for deg som:

 • Ønsker å få bedre innsikt i prosjektarbeid
 • Ønsker å få konkrete verktøy som bidrar til mer vellykkede prosjekter
 • Ønsker å lære oppbygning og bruk av Prosjektveiviseren
 • Ønsker å bygge felles begrepsapparat som sikrer effektiv dialog om og i prosjekter, der du jobber


Omfang

Kurset “Prosjekt som arbeidsform” omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom eller digitalt på Teams (se dato for hva som gjelder). Tilgang til e-læringskurset sendes til deg før kursstart. Du velger selv om du vil ta e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Prosjekt som arbeidsform» er et nyttig kurs for deg som ønsker overblikk og helhetsforståelse av prosjektfaget. Her får du grep om prosjektdefinisjonen, nøkkelroller i prosjektet og basisverktøyene som du kan bruke i ditt prosjektarbeid. Kurset er tett knyttet til Digitaliseringsdirektoratets anerkjente Prosjektveiviseren”.

Martin Hartmann, kursholder

Se også dette kurset:

1 dagskurs – Planlegging ogoppfølging i prosjekter – 28. april 2023 (klasserom)

Kursholder

Svein Kvinnsland Holte Academy

Svein Kvinnsland

Rådgiver og kursholder

(+47) 982 24 616

Svein er en erfaren prosjektleder og kursholder, som formidler prosjektkompetanse på en god og humoristisk måte godt krydret med eksempler fra reelle prosjekter. Bruken av egne og deltakernes eksempler hjelper deltakeren med å relatere teorien til reell bruk av kunnskapen. Han får svært gode tilbakemeldinger og er en ettertraktet kursholder både for åpne og bedriftsinterne kurs. Svein har tung teoretisk kunnskap og erfaring fra både enkle og komplekse prosjekter innen bygg og anlegg, digitalisering, helse og integrerte systemer. I tillegg til å være akkreditert PRINCE2®trener har Svein kvalitetssikret den norske oversettelsen av PRINCE2®. I tillegg holder han kurs i PRINCE2® Agile, AgileSHIFT®, PMP®, Scrum Master I og II, Scrum Product Owner I og II.

Kurset gir en nyttig introduksjon til prosjektarbeid og er med på å skape et godt utgangspunkt via felles rammer og begreper for de som jobber i et prosjekt. Kursholder hadde fin balanse mellom teori og praktiske øvelser som gjorde teorien i kurset relevant i vår praktiske hverdag. Kan anbefale at prosjekter hvor deltakerne ikke arbeider med prosjekt på heltid starter opp med et slikt kurs.

Svein Sikle, Digitale Gardermoen IS

På utkikk etter andre dagskurs i prosjektarbeid eller prosjektledelse? På denne siden finner du flere dagskurs.