PMP® Prep kurs

PMP® prep er et kurs og en forberedelse for deg som ønsker å ta en av de mest anerkjente prosjektsertifiseringene i verden. Du får målrettet undervisning som øker sjansen for at du står på PMP® eksamen.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Fakta om
 • Referanser

Om kurset

PMP® prep er et kurs og en forberedelse for deg som ønsker å ta en av de mest anerkjente prosjektsertifiseringene i verden. Her får du målrettet undervisning som øker sjansen for at du står på PMP®-eksamen. I Norge finnes det ca. 800 personer med PMP®-sertifisering fra Project Management Institute (PMI), og på verdensbasis er det over 1,2 millioner PMP®-sertifiserte. 

For prosjektledere som jobber internasjonalt og mot multinasjonale aktører, er PMP®-sertifiseringen fortsatt i stor grad standard og en naturlig del av kompetanseutviklingen. Sertifiseringen oppfattes som svært verdifull for prosjektledere som vil lære mer om internasjonalt, anerkjent beste praksis innen prosjektledelse gjennom forberedelsene til sertifiseringen. Mer erfarne prosjektledere ser det ofte som en inspirerende oppfriskning av kunnskap. 

Læringsutbytte

PMP®sertifisering gir deg en internasjonalt anerkjent tittel som bekrefter at du behersker prosjektfaget i sin helhet. Her tilegner du deg kunnskap og et begrepsapparat som er felles for prosjekter på tvers av organisasjon, bransje, språk og land. Det styrker deg ved ansettelser, og gir deg flere karrieremuligheter. Formalisering av egen prosjektlederkompetanse bidrar også til å øke din egen kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder. 

Målgruppe

Erfarne prosjektledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin prosjektlederkompetanse gjennom PMP®. Dersom du har minst fire års høyere utdanning (bachelor eller høyere er godkjent) må du kunne dokumentere tre års erfaring med prosjektledelse de siste åtte årene.

Dersom du har mindre enn fire års utdanning (f.eks. kun videregående) må du kunne dokumentere 5 års erfaring med prosjektledelse de siste åtte årene. Felles for begge alternativene er at man også må kunne dokumentere totalt 35 timer med relevant kursing/utdanning, uten begrensning på hvor lenge det er siden. PMP® Prep-kurs fra Holte Academy kvalifiserer selvsagt som godkjente timer. 

Innhold i kurset

På dette kurset forbereder vi deg til PMP®-eksamen ved en systematisk gjennomgang av PMP® Examination Content Outline. Denne inneholder en oversikt over relevante områder i prosjektfaget som spørsmålene på eksamen baserer seg på. Kurset vil også inneholde relevante oppgaver for økt forståelse og for å være best mulig forberedt til eksamen.  

PMBOK® Guide fra PMI vil være sentral i denne gjennomgangen men kurset inneholder også andre viktige deler som ikke er hentet fra denne. 

Kursdetaljer og forberedelser

PMP® eksamen
Kurset forbereder deg på en eksamen med 180 spørsmål, uten hjelpemidler, som varer fire timer, inkludert en valgfri pause. Eksamen kan gjennomføres alene hjemme, på kontoret eller på et testsenter. Etter bestått eksamen har man oppnådd tittelen Project Management Professional (PMP®). Eksamen tilbys på engelsk og en rekke andre språk, men ikke norsk. 

Merk at PMP® tittelen må vedlikeholdes ved å samle 60 PDU (Professional Development Units) over en 3 års periode. Mer informasjon om hvordan dette kan gjøres vil også bli gitt i løpet av kurset 

Pensum
PMP® Examination Content Outline fra PMI. 

Kursforberedelser
I forkant av kurset anbefaler vi at du søker PMI om godkjenning som PMP® eksamenskandidat og gjør deg kjent med innholdet i PMBOK® Guide. Denne er gratis tilgjengelig for medlemmer av PMI. I tillegg får du som medlem av PMI rabatt på eksamensavgiften. 

Exam Content Outline og Certification Handbook finner du på denne siden

Holte Academy er godkjent Training Partner for kurset.

Kursholder

Steinar Westland Holte Academy

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Fakta om

Project Management Institute (PMI) er verdens største organisasjon innen prosjektledelse, med medlemmer i hele verden. De har også den mest utbredte sertifiseringsordningen i verden, Project Management Professional (PMP). Det er i dag over 1.2 millioner PMP® sertifiserte i verden, og over 800 i Norge. Holte Academy er Authorized Training Partner (ATP), og er per nå den eneste ATP-en i Norge. Vi er godkjent av PMI til å undervise i PMI sin metodikk nasjonalt og globalt, og tilbyr PMP-prep kurs som en forberedelse til å ta PMP-eksamen.

Hvorfor bli PMP® sertifisert?

 • Felles begrepsapparat for å forstå hverandre bedre på tvers av prosjektrollene i et prosjekt, selskaper, bransjer språk, land, osv.
 • Formalisering av prosjektlederkompetanse
 • Bidrar til økt fokus på prosjektledelse som eget fagområde
 • Øker din egen kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder
 • Krav i forbindelse med jobb som prosjektleder i mange av Norges største bedrifter
 • Bidrar til å øke anseelsen til prosjektledelse som fag
 • Ved ansettelser og i anbudssammenheng kreves ofte dokumenterte kunnskaper og ferdigheter innen prosjektledelse

Om PMI:
Project Management Institute (PMI) ble etablert i USA i 1969, og er verdens største organisasjon i prosjektledelse. PMI har som formål å initiere, etablere, evaluere, vedlikeholde og administrere profesjonelle sertifiseringsprogram for å promotere prosjektledelse som fag og støtte prosjektledere. PMP (Project Management Professional) er den mest utbredte sertifiseringen, men det finnes også andre sertifiseringer i Risk, Program Management, Scheduling, Agile metoder og Portfolio Management.

Prep-kurset gav meg en umiddelbar praktisk nytteverdi i tillegg til å være en strukturert forberedelse til sertifisering. Kursleder hadde et suverent grep om PMP-terminologien og kunne sette begrepene inn i vår prosjekthverdag på en morsom og forståelig måte.

Jan, Consider AS

PMP prep kurset var svært godt tilrettelagt og ble gjennomført med stort engasjement fra kursholderen. Kurset ga stor nytteverdi og var en veldig god forberedelse til egenstudier og PMP® eksamen!

Arnt Andre, Lindorff

PMP Prep kurset var vel anvendt tid og en smart investering. Veksling mellom konkrete, praktiske tips og triks til eksamen og prosjektfaglige diskusjoner og utfordringer var for meg en perfekt blanding. Foreleseren gjorde innholdet i kurset relevant og meningsfylt. Han klarte å skape engasjement og utnytte gruppens innspill og erfaringer i gode diskusjoner. For min del bidro kurset til økt bevisstgjøring og tydeligere fokus, og dermed mer effektive eksamensforberedelser. Og kanskje enda viktigere: Litt ekstra inspirasjon på jobb!

Gro, Lindorff

Jeg deltok i et PMP Prep kurs hos Holte Academy circa tre uker før PMP eksamenen. Kurset hadde fokus på kunnskaper som trengtes til eksamen, og samtidig ble faget satt i riktig sammenheng med tanke på praktisk erfaring i prosjektledelse. Kursholder Steinar Westland var flink til å formidle de viktigste elementene i pensum sammen med nyttige tips og øvelser. I tillegg dro han i gang interessante og relevante diskusjoner blant kursdeltakerne. Jeg kan absolutt anbefale kurset som en del av de nødvendige forberedelser for å bli PMP sertifisert.

John K., Schlumberger