Prosjektstyring med Microsoft Teams

Ønsker du bedre oversikt, kontroll og mer effektiv kommunikasjon og samhandling i bedriftens prosjekter? I dette kurset viser vi deg hvordan alle i prosjektteamet kan få en enklere og mer effektiv prosjekthverdag ved å ta i bruk Teams som prosjektverktøy.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

Dette kurset er for deg som allerede har kjennskap til Microsoft Teams og ønsker å bli enda bedre på å bruke Teams til digital samhandling i prosjektarbeid. Kurset gjør deg bevisst på mulighetene i Teams som kan  effektivisere din prosjekthverdag.

Prosjekter som har tatt i bruk Teams som prosjektstyringsverktøy, er i stand til å samhandle og kommunisere mer effektivt, tilgjengeliggjøre viktig informasjon til alle i teamet, få oversikt over oppgaver som skal gjøres og enkelt følge med på status. Teams muliggjør effektiv digital prosjektstyring! 

Læringsutbytte

Etter endt kurs vil du: 

 • Forstå hvordan du kan bruke Teams for å oppnå effektiv kommunikasjon og tett oppfølging av prosjektteamet
 • Ha en tydelig forståelse for hvordan du kan bygge opp en god struktur i Teams (team, kanaler, verktøy) og hvordan dette bidrar til økt effektivitet 
  • Forstå sammenhengen mellom SharePoint og Teams
 • Ha god oversikt over nyttige prosjektverktøy som hjelper deg med oppfølging av prosjekter, og vite hvordan disse kan integreres i Teams 
  • OneNote, Whiteboard, Approvals, Viva, Automate, Yammer 
 • Være i stand til å planlegge, tildele og organisere oppgaver ved hjelp av Planner 
 • Kjenne til hvordan du kan bruke Microsoft Project i Teams 
 • Kunne ta kontroll på tilgangsstyring og samhandle med eksterne utenfor bedriften 

Målgruppe

Kurset er for deg som: 

 • Deltar i prosjektarbeid  
 • Ønsker å jobbe mer effektivt digitalt 
 • Er nysgjerrig på mulighetene i Teams og hvilke gevinster det kan gi 
 • Er prosjekt-, team- eller avdelingsleder 
 • Ønsker deg prosjektverktøy som kan forbedre arbeidsprosessen 
 • Har grunnleggende erfaring i Teams, men ønsker å styrke din digitale kompetanse 
 • Kurset forutsetter at du har grunnleggende kjennskap i Teams, og som et minimum har tatt i bruk videomøter. Vi forutsetter at du har tilgang til Teams på arbeidsplassen.

Kursinnhold

 • Tilpasse kanal for prosjektteamet
 • Effektiv samhandling og kommunikasjon  
 • Dokumenthåndtering
 • Bruk av Planner til oppgavehåndtering 
 • Bruk av Microsoft Project i Teams  
 • Verktøy for effektiv prosjektgjennomføring
 • Håndtering av data etter gjennomført prosjekt

Kursdetaljer

Kurset vil foregå som et digitalt kurs på 3 timer. Det betyr at du vil delta fra din PC, der du befinner deg. Vi vil sende deg en lenke til kurset før kursstart.

Kurset gjennomføres live fra klokken 9-12, med korte pauser underveis. Det vil være rom for å teste ut det du lærer underveis i kurset, og du vil kunne stille spørsmål til vår dyktige kursholder.

 

Kursholder

Celine Frend

Celine Gees Solheim

Celine Solheim er senior konsulent i Digital Workspace hos vår samarbeidspartner Frend Digital. Hun har flere års erfaring med rådgivning, arkitektur og implementering av digitale verktøy og jobber med kunder i offentlig og privat sektor. 

Celine brenner for struktur og effektiv digital samhandling og har erfaring med digitalt prosjektarbeid med team fra 5-50 personer. Kundene gir veldig gode tilbakemeldinger og trekker frem hennes evne til å formidle på en forståelig og engasjerende måte.

Et bra og enkelt kurs for innføring i Teams. Kurset gir innføring i hvordan man setter opp Teams i prosjekter. Kan anbefales for alle, uansett forkunnskaper!

Ronny Iversen, OPAK AS