Prosjektstyring med Microsoft Teams

Ønsker du bedre oversikt, kontroll og mer effektiv kommunikasjon og samhandling i bedriftens prosjekter? I dette kurset viser vi deg hvordan alle i prosjektteamet kan få en enklere og mer effektiv prosjekthverdag ved å ta i bruk Teams som prosjektverktøy.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

Dette er kurset for deg som allerede har kjennskap til Microsoft Teams og ønsker å bli enda bedre på digital samhandling. Kurset gjør deg bevisst de gevinstene du kan oppnå ved å utnytte mulighetene i Teams og hvordan du kan ta dem i bruk i din prosjekthverdag.

Prosjekter som har tatt i bruk Teams som prosjektstyringsverktøy, er i stand til å samhandle og kommunisere mer effektivt, tilgjengeliggjøre viktig informasjon til alle i teametfå oversikt over oppgaver som skal gjøres og enkelt følge med på status. Teams muliggjør effektiv digital prosjektstyring!  

Læringsutbytte 

Etter endt kurs vil du: 

 • Ha en tydelig forståelse for hvordan du kan bygge opp en god struktur i Teams (team, kanaler, dokumenter) og hvordan dette bidrar til økt effektivitet 
 • Ha god oversikt over nyttige prosjektverktøy som hjelper deg med oppfølging av prosjekter, og vite hvordan disse kan integreres i Teams 
 • Være i stand til å planlegge, tildele og organisere oppgaver ved hjelp av Planner 
 • Kjenne til hvordan du kan bruke Microsoft Project i Teams 
 • Kunne ta kontroll på tilgangsstyring og samhandle med eksterne utenfor bedriften 
 • Forstå hvordan du kan bruke Teams for å oppnå effektiv kommunikasjon og tett oppfølging av prosjektteamet 
 • Forstå sammenhengen mellom SharePoint og Teams 
 • Vite hvilke muligheter som finnes i Teams og være i stand til å ta de i bruk 

Målgruppe  

Kurset er for deg som: 

 • Deltar i prosjektarbeid  
 • Ønsker å jobbe mer effektivt digitalt 
 • Er nysgjerrig på mulighetene i Teams og hvilke gevinster det kan gi 
 • Er prosjekt-, team- eller avdelingsleder 
 • Ønsker deg prosjektverktøy som kan forbedre arbeidsprosessen 
 • Har grunnleggende erfaring i Teams, men ønsker å styrke din digitale kompetanse 

Kurset forutsetter at du har grunnleggende kjennskap i Teams, og som et minimum har tatt i bruk videomøter. Vi forutsetter at du har tilgang til Teams på arbeidsplassen.  

Innhold i kurset 

 • Oppbygging og struktur i Teams (team, kanaler og dokumenter) 
 • Effektiv samhandling og kommunikasjon  
 • Tilgangskontroll – hvem ser hva 
 • Bruk av Planner til oppgavehåndtering 
 • Andre prosjektverktøy som kan integreres i Teams (AsanaWrike etc.) 
 • Bruk av Microsoft Project i Teams  
 • Dokumentbehandling i SharePoint 
 • Samle statusrapportering og viktig info i Teams 

KURSDETALJER

Kurset vil foregå som et digitalt kurs på 3 timer. Det betyr at du vil delta fra din PC, der du befinner deg. Vi vil sende deg en lenke til kurset før kursstart.

Kurset gjennomføres live fra klokken 9-12, med korte pauser underveis. Det vil være rom for å teste ut det du lærer underveis i kurset, og du vil kunne stille spørsmål til vår dyktige kursholder.

Anbefalt artikkel: Derfor er Microsoft Teams utmerket som prosjektverktøy

Kursholder

Magnus Frend

Magnus Mysen Holm

Magnus Mysen Holm er leder for IT og skytjenester i Frend Digital. Han har fem års erfaring med rådgivning, arkitektur og implementering av digitale verktøy og jobber med kunder i offentlig og privat sektor. 

Magnus brenner for struktur og effektiv digital samhandling. Han har erfaring med digitalt prosjektarbeid med team fra 5-50 personer. Kundene han jobber med gir veldig gode tilbakemeldinger og trekker frem hans evne til å formidle på en forståelig og engasjerende måte.

Et bra og enkelt kurs for innføring i Teams. Kurset gir innføring i hvordan man setter opp Teams i prosjekter. Kan anbefales for alle, uansett forkunnskaper!

Ronny Iversen, OPAK AS