Prosjektstyring med Microsoft Teams – 3 timer

5. JUNI – (Digital undervisning) – Ønsker du bedre oversikt, kontroll og mer effektiv kommunikasjon og samhandling i bedriftens prosjekter? I dette kurset viser vi deg hvordan alle i prosjektteamet kan få en enklere og mer effektiv prosjekthverdag ved å ta i bruk Teams som prosjektverktøy.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

Dette kurset er for deg som allerede har kjennskap til Microsoft Teams og ønsker å bli enda bedre på å bruke Teams til digital samhandling i prosjektarbeid. Kurset gjør deg bevisst på mulighetene i Teams som kan  effektivisere din prosjekthverdag.

Prosjekter som har tatt i bruk Teams som prosjektstyringsverktøy, er i stand til å samhandle og kommunisere mer effektivt, tilgjengeliggjøre viktig informasjon til alle i teamet, få oversikt over oppgaver som skal gjøres og enkelt følge med på status. Teams muliggjør effektiv digital prosjektstyring! 

Læringsutbytte

Etter endt kurs vil du: 

 • Forstå hvordan du kan bruke Teams for å oppnå effektiv kommunikasjon og tett oppfølging av prosjektteamet
 • Ha en tydelig forståelse for hvordan du kan bygge opp en god struktur i Teams (team, kanaler, verktøy) og hvordan dette bidrar til økt effektivitet 
  • Forstå sammenhengen mellom SharePoint og Teams
 • Ha god oversikt over nyttige prosjektverktøy som hjelper deg med oppfølging av prosjekter, og vite hvordan disse kan integreres i Teams 
  • OneNote, Whiteboard, Approvals, Viva, Automate, Yammer 
 • Være i stand til å planlegge, tildele og organisere oppgaver ved hjelp av Planner 
 • Kjenne til hvordan du kan bruke Microsoft Project i Teams 
 • Kunne ta kontroll på tilgangsstyring og samhandle med eksterne utenfor bedriften 

Målgruppe

Kurset er for deg som: 

 • Deltar i prosjektarbeid  
 • Ønsker å jobbe mer effektivt digitalt 
 • Er nysgjerrig på mulighetene i Teams og hvilke gevinster det kan gi 
 • Er prosjekt-, team- eller avdelingsleder 
 • Ønsker deg prosjektverktøy som kan forbedre arbeidsprosessen 
 • Har grunnleggende erfaring i Teams, men ønsker å styrke din digitale kompetanse 
 • Kurset forutsetter at du har grunnleggende kjennskap i Teams, og som et minimum har tatt i bruk videomøter. Vi forutsetter at du har tilgang til Teams på arbeidsplassen.

Kursinnhold

 • Tilpasse kanal for prosjektteamet
 • Effektiv samhandling og kommunikasjon  
 • Dokumenthåndtering
 • Bruk av Planner til oppgavehåndtering 
 • Bruk av Microsoft Project i Teams  
 • Verktøy for effektiv prosjektgjennomføring
 • Håndtering av data etter gjennomført prosjekt

Kursdetaljer

Kurset vil foregå som et digitalt kurs på 3 timer. Det betyr at du vil delta fra din PC, der du befinner deg. Vi vil sende deg en lenke til kurset før kursstart.

Kurset gjennomføres live fra klokken 9-12, med korte pauser underveis. Det vil være rom for å teste ut det du lærer underveis i kurset, og du vil kunne stille spørsmål til vår dyktige kursholder.

Dette sier tidligere deltakere:

Veldig dyktig kursleder, og god pedagogisk innføring i temaet.

Fint lagt opp. Bra bruk av demoer og eksempler. Bra dialog underveis med rom for spørsmål.

Pedagogisk, nyttig info om alle relevante områder.

Raskt, effektivt og to the point. Flink kursholder.

Vi anbefaler også disse kursene:

Excel som prosjektverktøy – 3 timer (digitalt)

Microsoft Project – 2 x 1/2 dag (digitalt)

Kursholder

Heidi Elise Hvesser

Heidi Elise Hvesser

Heidi Elise Hvesser er rådgiver og prosjektleder i Digital Workplace hos vår samarbeidspartner Frend Digital. Hun har flere års erfaring med rådgivning og implementering av digitale verktøy i flere ulike organisasjoner.

Heidi er svært opptatt av å få til et godt samspill mellom mennesker, organisasjon og teknologi for å optimalisere bruken av digitale verktøy, og oppnå effektiv samhandling og en god brukeropplevelse. Tidligere kunder har opplevd Heidi som en engasjerende kursholder som er god til å formidle, og holder et passe tempo.

Et bra og enkelt kurs for innføring i Teams. Kurset gir innføring i hvordan man setter opp Teams i prosjekter. Kan anbefales for alle, uansett forkunnskaper!

Ronny Iversen, OPAK AS