PRINCE2® Practitioner

Neste steg for deg som er Foundation sertifisert. Lær metoden i praksis.

Meld på kurs
  • Om kurset
  • Kursholdere
  • Fakta om
  • Referanser

Om kurset

Med PRINCE2® Practitioner utvikler du dine ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden, fra oppstart til avslutning av et prosjekt.

Læringsutbytte

Som deltaker lærer du å detaljere og forklare alle PRINCE2®-prosesser, temaer og teknikker, og vil etter endt kurs kunne gjøre rede for anvendelsen av konkrete PRINCE2®-elementer (ledelsesprodukter med mer) i eksempler i et gitt prosjektscenario.

Kurset vektlegger også forståelse av forholdet mellom prosesser, temaer og teknikker, samt PRINCE2® ledelsesprodukter. Det er et mål at du skal kunne demonstrere forståelse av bakenforliggende motivasjon for de konkrete prosessene, temaene og teknikkene i PRINCE2®, og også vite hvordan PRINCE2® kan tilpasses forskjellige prosjekt og prosjektomgivelser.

Målgruppe

Kurset passer for organisasjoner, personer, ledere av programkontor, programledere og prosjektledere som allerede er sertifisert på Foundation nivå og ønsker å tilegne seg inngående kjennskap til PRINCE2® prosjektmetodikken ved å sertifisere seg på PRINCE2® Practitioner nivå.

Innhold i kurset

Kurset inneholder:

• Gjennom en rekke eksamensøvelser får du trene på konkrete scenarioer, som for eksempel hvordan prosjektlederen skal håndtere organisering eller usikkerhetsstyring av prosjekt.
• Sertifiseringseksamen gjennomføres siste kursdag.

Kursdetaljer og forberedelser

I forkant av kurset anbefaler vi at du repeterer manualen «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2®». Kurset gjennomføres som et to dagers klasseromskurs med avsluttende eksamen.

Kompetanseformalisering:

  • Sertifisert PRINCE2® Practitioner
  • 2,5 timers eksamen med 8 spørsmålsområder
  • Høyest mulig score er 80
  • Kun PRINCE2® manualen er tillatt
  • Krav til bestått eksamen er 55% riktige svar
  • PRINCE2® sertifisering gir PDU (30 PDU på Foundation og 20 PDU på Practitioner) for PMP® sertifiserte.

Eksamen kan gjennomføres på norsk eller engelsk.

Kursholdere

Martin Hartmann

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er kreativ i sin tilnærming og  liker å overraske kursdeltakerne med engasjerende øvelser og eksemplifiserende innslag. Martin er en ettertraktet kursholder som får svært gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere. Som akkreditert PRINCE2® trener kan han i tillegg vise til meget gode resultater basert på kursdeltakeres eksamensscore og sertifiseringsnivå. Martin er også MoP® og PRINCE2 Agile® sertifisert.

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger, fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltagernes kompetanse og legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2®  trener og har holdt svært mange PRINCE2 kurs de siste årene, med meget høy bestått kvote blant deltakerne på både Foundation og Practitioner nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Fakta om

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) fra Axelos er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode. Metoden har en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag.

Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig. PRINCE2® har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant  utviklet seg til en generisk metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur.

I Norge har DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) basert sin anbefalte Prosjektveiviser på PRINCE2® metoden.

PRINCE2® er opprinnelig utviklet i England og basert på beste praksis i prosjektgjennomføring. Metoden beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. PRINCE2® har utspring i IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Prosjektmodellen er generisk og må tilpasses den enkelte virksomhet.

Metoden passer for både offentlige og private bedrifter.

En PRINCE2® sertifisering kan gjennomføres på 2 nivå: Foundation og Practitioner.
PRINCE2® Foundation kurset passer for alle som ønsker å lære prosjektledelse gjennom PRINCE2® metoden og krever ingen forkunnskap. Kurset går over 3 dager og eksamen gjennomføres siste kursdag.

PRINCE2® Practitioner kurset er utvikler deltagernes ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden. Dette kursert krever at du er PRINCE2® Foundation sertifisert eller PMP® sertifisert. Vi anbefaler allikevel PMP® sertifiserte å ta Foundation kurset i forkant

På verdensbasis 
PRINCE2® Foundation: 776 500
PRINCE2® Practitioner: 429 000

I Norge
PRINCE2® Foundation: 3 444
PRINCE2® Practitioner: 1 224

Meget bra kurs som er en god forberedelse til eksamen i Prince2® Practitioner. Foreleseren var dyktig og hjelpsom, og flink til å forklare vanskelige problemstilinger. Jeg kan absolutt anbefale kurset til prosjektledere som er ute etter en god sertifisering og tidsaktuell kompetanse.

Torstein, DNV GL AS

Kurset var veldig bra tilpasset formålet om å ta Practitioner sertifisering og gav meg kort og presis gjennomgang av tema, tips om selve eksamen (type og strukturen på spørsmålene) og spesielt gode forklaringer i etterkant av gruppearbeid. Det beste var kunnskap og dyktighet hos kursholder som, etter min menig, betraktelig økte sjansene for suksess med å bestå eksamen. Generelt er jeg meget fornøyd med opplegget!

Vladimir, Politiets IKT-tjenester

Fullførte uten problemer både PRINCE2® Foundation og Practitioner i løpet av en hektisk uke hos Holte Academy i juni 2016. Dette mye takket være en pedagogisk svært dyktig og engasjert lærer som bl.a. hadde et målrettet fokus på "multiple choice" eksamensoppgavene. Gode kurslokaler og bevertning bidro til en hyggelig og lærerik uke. Jeg kan på det varmeste anbefale Holte Academy til alle som vurderer en PRINCE2® sertifisering.

Dag, Daglig leder Mobile Networks Knowledge AS

Jeg og mine kollegaer fra Accenture var kjempefornøyde med kurset! Vi deltok på både PRINCE2® Foundation og Practitioner. Å ta PRINCE2® Practitioner umiddelbart etter Foundation gjorde det veldig lett å knytte caset opp mot teorien – fordi vi nettopp hadde gjort jobben med å pugge denne. God lunsj og godt utvalg av snack i kantinen. Fine lokaler og blide mennesker. Vi har allerede anbefalt kurset til flere kollegaer! Tusen takk!

Ellen, Accenture AS

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.