PRINCE2® Practitioner (6th edition) – klasseromskurs

Neste steg for deg som er Foundation-sertifisert: Lær metoden i praksis.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholdere
 • Fakta om
 • Referanser

Om kurset

Med PRINCE2® Practitioner utvikler du dine ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden, fra oppstart til avslutning av et prosjekt.

Læringsutbytte

Som deltaker lærer du å detaljere og forklare alle PRINCE2®-prosesser, temaer og teknikker, og vil etter endt kurs kunne gjøre rede for anvendelsen av konkrete PRINCE2®-elementer (ledelsesprodukter med mer) i eksempler i et gitt prosjektscenario.

Kurset vektlegger også forståelse av forholdet mellom prosesser, temaer og teknikker, samt PRINCE2® ledelsesprodukter. Det er et mål at du skal kunne demonstrere forståelse av bakenforliggende motivasjon for de konkrete prosessene, temaene og teknikkene i PRINCE2®, og også vite hvordan PRINCE2® kan tilpasses forskjellige prosjekt og prosjektomgivelser.

Målgruppe

Kurset passer for organisasjoner, personer, ledere av programkontor, programledere og prosjektledere som allerede er sertifisert på Foundation nivå og ønsker å tilegne seg inngående kjennskap til PRINCE2® prosjektmetodikken ved å sertifisere seg på PRINCE2® Practitioner-nivå.

Innhold i kurset

Kurset inneholder:

 • Gjennom en rekke eksamensøvelser får du trene på konkrete scenarioer, som for eksempel hvordan prosjektlederen skal håndtere organisering eller usikkerhetsstyring av prosjekt.
 • Sertifiseringseksamen gjennomføres online i etterkant av kurset (du velger tidspunkt)

Kursdetaljer og forberedelser

 • PRINCE2® Practitioner kurset består av 2 komplette undervisningsdager i klasserom.
 • Vi bestiller eksamen for deg som du kan ta online i etterkant av samlingen og på et tidspunkt som passer for deg.


PENSUM
Kurset krever at du gjennomgår  PRINCE2® manualen «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®» (6th edition). Denne er ikke inkludert i kursprisen og ved påmelding til kurset får du informasjon om hvordan du enkelt bestiller denne og får den levert der du ønsker, om du ikke har denne fra før.

Tilgang til e-læringsmoduler som en del av forberedelsen til klasseromskurset

Din deltakelse på PRINCE2® Practitioner kurset forutsetter at du har god kunnskap om PRINCE2®-metoden på Foundation nivå. Du får tilgang til flere moduler i vårt PRINCE2® Foundation e-lærskurs slik at du har mulighet for å repetere de 7 prosessene og 7 temaene. Vi anbefaler deg å gjennomgå e-læringsmodulene i forkant av samling i klasserom.

EKSAMEN
Bli Sertifisert PRINCE2® Practitioner (2017)

 • 2,5 timers eksamen
 • Høyest mulig score er 68
 • Kun PRINCE2® manualen er tillatt
 • Krav til bestått eksamen er 55% riktige svar
 • PRINCE2® sertifisering gir PDU (30 PDU på Foundation og 20 PDU på Practitioner) for PMP® sertifiserte.

Eksamen kan gjennomføres på norsk eller engelsk.

For å ta eksamen i PRINCE2® Practitioner må du ha en av følgende sertifiseringer:

 • PRINCE2® Foundation, 5th/6th edition
 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)
 • Project Professional Qualification (PPQ)
 • Project Management Qualification (PMQ)

Kursholdere

Steinar Westland Holte Academy

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Svein Kvinnsland Holte Academy

Svein Kvinnsland

Rådgiver og kursholder

(+47) 982 24 616

Svein er en erfaren prosjektleder og kursholder, som formidler prosjektkompetanse på en god og humoristisk måte godt krydret med eksempler fra reelle prosjekter. Bruken av egne og deltakernes eksempler hjelper deltakeren med å relatere teorien til reell bruk av kunnskapen. Han får svært gode tilbakemeldinger og er en ettertraktet kursholder både for åpne og bedriftsinterne kurs. Svein har tung teoretisk kunnskap og erfaring fra både enkle og komplekse prosjekter innen bygg og anlegg, digitalisering, helse og integrerte systemer. I tillegg til å være akkreditert PRINCE2®trener har Svein kvalitetssikret den norske oversettelsen av PRINCE2®. I tillegg holder han kurs i PRINCE2® Agile, AgileSHIFT®, PMP®, Scrum Master I og II, Scrum Product Owner I og II.

Martin Hartmann Holte Academy

Martin Hartmann

Daglig leder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er en ettertraktet kursholder på tvers av flere bransjer, og han har operativ erfaring fra prosjekter gjennom 15 år. Martin er daglig leder i Holte Academy, akkreditert PRINCE2®-trener, PRINCE2 Agile® Practitioner og MoP®-sertifisert.

Fakta om

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) fra Axelos er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode. Metoden har en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag.

PRINCE2® er opprinnelig utviklet i England og basert på beste praksis i prosjektgjennomføring. Den har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Metoden beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Den er generisk og må tilpasses den enkelte virksomhet. Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig. Metoden passer for både offentlige og private bedrifter.

I Norge har DIFI basert sin anbefalte Prosjektveiviser på PRINCE2® metoden.

En PRINCE2® sertifisering kan gjennomføres på to nivåer: Foundation og Practitioner.

PRINCE2® Foundation kurset passer for alle som ønsker å lære prosjektledelse gjennom PRINCE2® metoden og krever ingen forkunnskaper. Kurset går over 3 dager og eksamen gjennomføres siste kursdag.

PRINCE2® Practitioner kurset utvikler deltagernes ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden. Dette kursert krever at du er PRINCE2® Foundation sertifisert eller PMP® sertifisert. Vi anbefaler allikevel PMP® sertifiserte å ta Foundation kurset i forkant.

Antall sertifiserte i PRINCE2®:

På verdensbasis:
PRINCE2® Foundation: 776 500 .
PRINCE2® Practitioner: 429 000

I Norge:
PRINCE2® Foundation: 3 444
PRINCE2® Practitioner: 1 224

Kilder hevder at antall gjennomførte PRINCE2 sertifiseringer på verdensbasis vil nå 2 millioner i løpet 2019.

Meget bra kurs som er en god forberedelse til eksamen i Prince2® Practitioner. Foreleseren var dyktig og hjelpsom, og flink til å forklare vanskelige problemstilinger. Jeg kan absolutt anbefale kurset til prosjektledere som er ute etter en god sertifisering og tidsaktuell kompetanse.

Torstein, DNV GL AS

Kurset var veldig bra tilpasset formålet om å ta Practitioner sertifisering og gav meg kort og presis gjennomgang av tema, tips om selve eksamen (type og strukturen på spørsmålene) og spesielt gode forklaringer i etterkant av gruppearbeid. Det beste var kunnskap og dyktighet hos kursholder som, etter min menig, betraktelig økte sjansene for suksess med å bestå eksamen. Generelt er jeg meget fornøyd med opplegget!

Vladimir, Politiets IKT-tjenester

Fullførte uten problemer både PRINCE2® Foundation og Practitioner i løpet av en hektisk uke hos Holte Academy i juni 2016. Dette mye takket være en pedagogisk svært dyktig og engasjert lærer som bl.a. hadde et målrettet fokus på "multiple choice" eksamensoppgavene. Gode kurslokaler og bevertning bidro til en hyggelig og lærerik uke. Jeg kan på det varmeste anbefale Holte Academy til alle som vurderer en PRINCE2® sertifisering.

Dag, Daglig leder Mobile Networks Knowledge AS

Jeg og mine kollegaer fra Accenture var kjempefornøyde med kurset! Vi deltok på både PRINCE2® Foundation og Practitioner. Å ta PRINCE2® Practitioner umiddelbart etter Foundation gjorde det veldig lett å knytte caset opp mot teorien – fordi vi nettopp hadde gjort jobben med å pugge denne. God lunsj og godt utvalg av snack i kantinen. Fine lokaler og blide mennesker. Vi har allerede anbefalt kurset til flere kollegaer! Tusen takk!

Ellen, Accenture AS

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.