PRINCE2® Foundation (6th edition) – klasseromskurs

Nyhet: Nå har vi også satt opp PRINCE2®-kurs i juli!

Bli en bedre og etterspurt prosjektleder med en PRINCE2®-sertifisering.
3-dagers sertifiseringskurs hvor du lærer markedets ledende prosjektmetode og blir tryggere og bedre i ditt prosjektarbeid. Velg om du vil delta fysisk i klasserom eller digitalt.

Ingen krav til forkunnskaper for å delta, eksamensgaranti og ekstra bonus: Inkludert i prisen får du også tilgang til vårt moderne og interaktive e-læringskurs i 12 måneder!

Foretrekker du å gjennomføre som selvstudie?  Se nettkurs

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholdere
 • Om PRINCE2®
 • Referanser

Om kurset

Lær PRINCE2®-metoden fra en av våre dyktige og erfarne PRINCE2®-trenere!

I dette kurset gjennomgår vi et PRINCE2®-prosjekt, steg for steg. Vi tar deg med gjennom alle faser av prosjektet, og forbereder deg til sertifiseringseksamen. Kurset er praktisk lagt opp med oppgaveløsing og eksamenstrening gjennom alle kursdagene.

Vi er en ledende tilbyder av PRINCE2® sertifiseringskurs og du kan være trygg på at våre kurs holder høy kvalitet. Våre erfarne PRINCE2® trenere har ledet over 1000 kandidater frem til en PRINCE2® sertifisering, og vil gjennomgå metoden på en effektiv, strukturert og pedagogisk måte.

I kurset blir det praktiske eksempler, caseoppgaver, test eksamener og diskusjoner i fellesskap. Vi har svært mange fornøyde kursdeltakere. Ta en titt på noen av referanseuttalelsene (under Referanser).

Læringsutbytte

 • Du får en god og strukturert innsikt i PRINCE2®-metoden, formidlet på en effektiv og pedagogisk måte.
 • Du opparbeider deg god forståelse for den internasjonalt anerkjente «beste praksis» for prosjektledelse innenfor PRINCE2®-rammeverket.
 • Du får følge et PRINCE2®-prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger, fra oppstart til avslutning.

 

Målgruppe

Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta på kurset og bli sertifisert. Kurset passer både for prosjektledere og prosjektdeltakere, og for deg som:

 • ønsker å få inngående kjennskap til PRINCE2®-metoden
 • ønsker å formalisere din prosjektkompetanse gjennom en sertifisering på PRINCE2® Foundation-nivå
 • skal kunne ta i bruk Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) sin Prosjektveiviser som er basert på PRINCE2®

 

Innhold i kurset

Kurset gir en full innføring i PRINCE2®-metodens tre deler:

 • 7 PRINCE2® prinsipper
  PRINCE2® bygger på syv grunnleggende prinsipper. Prinsippene stammer fra erfaringer fra tidligere prosjekter og sikrer at metoden brukes på en slik måte at den bidrar til at et prosjekt blir vellykket. «Kontinuerlig forretningsmessig forankring» er ett av prinsippene. Det betyr at det finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og at denne begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid.
 • 7 PRINCE2® temaer
  PRINCE2® omfatter syv temaer. Temaene representerer en samling minstekrav til den kunnskapen du og din organisasjon må ha – og tilsvarende den kompetansen dere må ha for å kunne anvende metoden. PRINCE2® setter for eksempel krav til lagdelt styring og ledelse, og anbefaler en organisering som sikrer rett ledelsesfokus på rett nivå i prosjektorganisasjonen.
 • 7 PRINCE2® prosesser
  PRINCE2® omfatter syv prosesser. Prosessene har alle definerte innsatsfaktorer og resultater. PRINCE2® har fokus på prosjektets ledelsesprodukter. Prosjektforslaget er et slikt ledelsesprodukt, som er et sammendrag av prosjektets hensikt, kostnader, tid, kvalitetskrav og begrensinger. Digdirs anbefalte prosjektmodell Prosjektveiviseren bygger på PRINCE2®-metoden.

 

Kursdetaljer og forberedelser

 • Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset
 • Kurset gjennomføres som klasseromskurs


Sertifisering / eksamen

 • Eksamen gjennomføres online fra din PC, i etterkant av kurset. Merk at du må ha kamera på maskinen din.
 • Du vil motta en epost fra PeopleCert (eksamensleverandør) med informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen. Du velger selv dag/tid for eksamen i PeopleCert sin kalender. En eksamensvakt fra PeopleCert vil følge med via web-kamera under gjennomføringen av eksamen. Eksamen må gjennomføres innen 31.12.2024.
 • Kursholder vil også informere om praktisk gjennomføring av eksamen når du deltar på kurset


Gjennomføring av eksamen

 • 60 multiple choice-spørsmål, hvorav 55 % må være riktig for å bestå.
 • Varighet: 60 minutter. (75 minutter dersom du tar eksamen på et språk som ikke er ditt morsmål).
 • Ingen hjelpemidler
 • Norsk eksamen


Gyldighet for sertifiseringsbeviset etter bestått eksamen

Dette er gjeldende retningslinjer fra PeopleCert:
All candidates with a PeopleCert Global Best Practice certification can choose to renew within three years of their original certification dates. Les mer her

Eksamensgaranti

Vi har eksamensgaranti. Det betyr at dersom du ikke består eksamen på første forsøk så gir vi deg en ny sjanse uten merkostnad.

E-læringskurs inkludert i prisen

Når du er påmeldt vårt 3-dagers kurs, får du også tilgang til vårt komplette PRINCE2® Foundation e-læringskurs. Du har tilgang i 12 måneder og kan bruke det som forberedelse til kurset, eksamensforberedelse eller repetisjon etter gjennomført kurs. (E-læringskurset selger vi også som et selvstendig produkt, og det koster 10.500,- inklusiv eksamen).

Pensum

 • Du får tilgang til en digital pensumbok via PeopleCert sin kandidatportal (PASSPORT) samtidig som du mottar en eksamensvoucher for kurset.
 • I tillegg får du tilgang til vår egenutviklede digitale PRINCE2® SMART-bok, som er en komprimert versjon av pensumboken. Denne er selvfølgelig godkjent av PeopleCert, sertifiseringsorganet til AXELOS. Vi har laget den komprimerte versjonen av  boken for å gjøre det lettere og mer oversiktlig for deg å komme gjennom pensum og bestå eksamen.
 • I tillegg vil vi gi deg anbefalinger til hvordan du forbereder deg best mulig til kurset slik at du er godt forberedt til eksamen.

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i den nyeste PRINCE2®-manualen «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®» (6th edition), utgitt av AXELOS.

Kursholdere

Steinar Westland Holte Academy

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Martin Hartmann Holte Academy

Martin Hartmann

Daglig leder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er en ettertraktet kursholder på tvers av flere bransjer, og han har operativ erfaring fra prosjekter gjennom 15 år. Martin er daglig leder i Holte Academy, akkreditert PRINCE2®-trener, PRINCE2 Agile® Practitioner og MoP®-sertifisert.

Svein Kvinnsland Holte Academy

Svein Kvinnsland

Rådgiver og kursholder

(+47) 982 24 616

Svein er en erfaren prosjektleder og kursholder, som formidler prosjektkompetanse på en god og humoristisk måte godt krydret med eksempler fra reelle prosjekter. Bruken av egne og deltakernes eksempler hjelper deltakeren med å relatere teorien til reell bruk av kunnskapen. Han får svært gode tilbakemeldinger og er en ettertraktet kursholder både for åpne og bedriftsinterne kurs. Svein har tung teoretisk kunnskap og erfaring fra både enkle og komplekse prosjekter innen bygg og anlegg, digitalisering, helse og integrerte systemer. I tillegg til å være akkreditert PRINCE2®trener har Svein kvalitetssikret den norske oversettelsen av PRINCE2®. I tillegg holder han kurs i PRINCE2® Agile, AgileSHIFT®, PMP®, Scrum Master I og II, Scrum Product Owner I og II.

Om PRINCE2®

Prosjekt som arbeidsform er en økende trend i markedet. Som medarbeider i en moderne bedrift eller organisasjon stilles det krav til at man skal kunne jobbe på tvers av oppgaver og med forskjellige personer. For å lykkes med dette kreves det at man effektivt kan styre prosjekter og prioritere oppgaver. PRINCE2® er da et nyttig verktøy og en av de mest anerkjente og brukte metodene i faget.

Det stilles også større krav til dokumenterte ferdigheter og formell sertifisering innen prosjektledelse når bedrifter søker nye medarbeidere til å arbeide med prosjekter enn tidligere. Som prosjektleder for små-, mellomstore og store prosjekt gir PRINCE® metoden deg det rammeverket du trenger. Metoden er skalerbar og kan tilpasses den enkelte bedrift og prosjekt. PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode. Metoden har en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag. PRINCE2® er opprinnelig utviklet i England og basert på beste praksis i prosjektgjennomføring.

Metoden har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Metoden beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Den er generisk og må tilpasses den enkelte virksomhet. Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig. Metoden passer for både offentlige og private bedrifter. I Norge har Digdir basert sin anbefalte Prosjektveiviseren på PRINCE2® metoden.

En PRINCE2® sertifisering kan gjennomføres på to nivåer: Foundation og Practitioner. PRINCE2® Foundation kurset passer for alle som ønsker å lære prosjektledelse gjennom PRINCE2® metoden og krever ingen forkunnskaper. Kurset går over 3 dager og eksamen gjennomføres siste kursdag.

PRINCE2® Practitioner kurset utvikler deltagernes ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden. Dette kursert krever at du er PRINCE2® Foundation sertifisert eller PMP® sertifisert. Vi anbefaler allikevel PMP® sertifiserte å ta Foundation kurset i forkant. Antall sertifiserte i PRINCE2®: På verdensbasis: PRINCE2® Foundation: 776 500 . PRINCE2® Practitioner: 429 000

I Norge: PRINCE2® Foundation: 3 444 PRINCE2® Practitioner: 1 224. Kilder hevder at antall gjennomførte PRINCE2 sertifiseringer på verdensbasis vil nå 2 millioner i løpet 2019.

Dette var et meget bra kurs, faktisk noe av det beste jeg har deltatt på i hele min yrkeskarriere. Kursholderen var meget dyktig, læringsformen passet meg utmerket.

Bjørn, Akershus Fylkeskommune

Jeg synes kurset var lærerikt og nyttig til jobben jeg skal gjøre som prosjektleder.
Kurset har gitt meg innblikk i hvordan et prosjekt blir til, og hvordan jeg skal jobbe underveis for å lykkes med prosjektet. Kurslederen var veldig entusiastisk og dyktig. Det var tydelig at han kunne sitt fag, og kunne svare på alle relevante spørsmål som kom opp. Anbefaler kurset til alle som jobber, eller skal jobbe med prosjekt!

Johanne, UiT

Jeg møtte dyktige instruktører med kompetanse og erfaring. Dette var et krevende kurs, men takket være disse instruktørene klarte jeg kravet til BESTÅTT på eksamen med god margin. Jeg har prosjektlederutdanning fra tidligere (med eksamener fra Høgskole), men dette kurset fra Holte Academy var vel anvendte penger.

Knut H.Arnesen

Fullførte uten problemer både PRINCE2® Foundation og Practitioner i løpet av en hektisk uke hos Holte Academy i juni. Dette mye takket være en pedagogisk svært dyktig og engasjert lærer som bl.a. hadde et målrettet fokus på "multiple choice" eksamensoppgavene. Gode kurslokaler og bevertning bidro til en hyggelig og lærerik uke. Jeg kan på det varmeste anbefale Holte Academy til alle som vurderer en PRINCE2® sertifisering. 

Dag, daglig leder Mobile Networks Knowledge AS

Jeg og mine kollegaer fra Accenture var kjempefornøyde med kurset!
Vi var spesielt fornøyd med hvordan foreleser greide å strukturere innholdet på en slik måte at vi hele tiden hadde klart for oss hvilken del av faget vi holdt på med og hvordan det hang sammen med andre deler av faget samt noen knytninger mot virkelige prosjekter.
God lunsj og godt utvalg av snack i kantinen. Fine lokaler og blide mennesker.Vi har allerede anbefalt kurset til flere kollegaer! Tusen takk!

Ellen, Accenture AS

Kurset var nyttig for å få en meget systematisk innsikt i strukturert prosjektarbeid. Jeg fikk blant annet innsikt i hvorfor det er viktig å være oppmerksom/ ha fokus på de produkter prosjektet skal levere og på nytten av å inndele i faser. Foreleser var særs dyktig i å formidle stoffet på en oversiktlig og forståelig måte.

Espen Gulbrandsen

Kurset gir en god innsikt i prosjektarbeidets kompleksitet, spesielt det å lære en prosjektmetodikk som fokuserer på produktet som prosjektet skal frembringe, og viktigheten av løpende forankring mot prosjekteier i prosessen.

Arild Høiby, Holte Consulting AS

Dette er et intensiv kurs som gir full uttelling på hele PRINCE2® metodikken på kort tid. Kursholderen presenterte metoden på en godt strukturert og engasjerende måte. Sammen med gode oppsummeringer etter hver bolk og oppgaveløsning/quiz ble sentrale begreper og hensikter repetert og gjentatt på en måte som festet seg godt.

Terje, Enoro

Holte Academy har de hyggeligste folka og de beste kurslederene. Jeg tror ikke jeg klarer å si det bedre om jeg skriver noe lenger!

Richard Gran

Det var et veldig godt kurs! Det var intensivt, men Steinar var enormt dyktig på å holde fokus og sikre at alle forsto tankegangen. Alle spørsmål  ble håndtert på en slik måte at man så sammenhengene. Repetisjon først og sist på dagen gjorde at man hang godt med. Tusen takk for supert kurs!

Helene, Oslo Kommune

Kurset ga meg all den grunnleggende kunnskapen jeg trengte til å starte å bruke PRINCE2. Kursholderen klarer å gjøre et kurs som egentlig er enveiskommunikasjon til å bli engasjerende. Selv uten PRINCE2 kunnskaper på forhånd så kommer du ut med nye muligheter.

Oliver, Conax AS

Veldig bra og intensivt kurs med en erfaren kursholder! Antall deltakere begrenset opp til 20 på vårt bedriftsinterne kurs gav en bra mulighet til å stille spørsmål og å være interaktiv med andre på kurset.

Dusan , Sporveien AS (Bedriftsinternt kurs)

Jeg har tidligere erfaring som prosjekteier og prosjektdeltager. For meg var kurset en god innføring i begrepene og metodikken i PRINCE2. Bra å få lære en systematisk metodikk som vil heve kvaliteten på prosjektene våre gjennom å bruke en felles metodikk som er velutprøvd og anerkjent. PRINCE2 kan tilpasses slik at man kan starte på det nivået bedriften er og utvikle seg derfra.

Anne, Sporveien AS (Bedriftsinternt kurs)

Kurset gir et godt teoretisk grunnlag for å
forstå god prosjektpraksis og fordelene ved å
anvende prinsipper fra PRINCE2®.

Christina, Accenture

PRINCE2® Foundation gav en god forståelse av hvordan organisere prosjekter på en profesjonell måte og teorien ble intuitivt og logisk forklart. Kurset ble levert av en dyktig kursholder (Richard Thursfield) med solid, praktisk erfaring som han brukte underveis i kurset for å støtte opp under det teoretiske materialet.

Nils, Digiplex (Bedriftsinternt kurs)

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.