Bedriftstilpasset opplæring

Våre kunder har unike utfordringer, og vi leverer skreddersydd kompetanseheving.

Vi har et sterkt fagmiljø med lang erfaring i å analysere bedrifters behov for prosjektkompetanse og utvikle kompetanseprogram. Vi skreddersyr både kurstilbud og prosjektmodeller slik at våre kunder får den kunnskap og struktur de trenger for å lykkes med sine prosjektutfordringer.

Holte Academy tilbyr et stort utvalg av prosjektledelseskurs, med eller uten sertifisering.
For mer informasjon se  Våre kurs i prosjektledelse

Alle kurs som inngår i vår kursporteføljen kan gjennomføres bedriftsinternt i din bedrift. Våre standardkurs danner utgangspunktet for et eventuelt skreddersydd kompetanseprogram. Kursene består normalt av en forberedende del, samling i klasserom (1-3 dager) og noen timer implementeringsarbeid i etterkant. Omfang og innhold kan, hvis ønskelig, tilpasses virksomhetens behov. Dette innebærer at innhold i våre standardopplegg kan erstattes med utvalgt bedriftsspesifikk informasjon (f.eks. begrep, prosesser, maler, rolledefinisjon). Moduler kan kortes ned, utvides eller slås sammen, og det er fullt mulig å inkludere bedriftsinterne ressurser som gjesteforelesere.

Bedriftsinterne kurs kan på forespørsel gjennomføres i våre kurslokaler som ligger sentralt på Skøyen og med kort avstand til kollektiv transport.

Interessert i å høre hvordan vi kan tilpasse et opplegg i tråd med deres behov?
Eller kanskje usikker på hva dere faktisk har behov for?
Vi er en god samtalepartner og rådgiver!

KONTAKT OSS 

RELEVANTE KURS OG TJENESTER FOR DIN BEDRIFT

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?