Prosjektveiviseren i praksis – 1 dagskurs

– Bli godt kjent med Digdir sin Prosjektveiviser og lær å ta den i bruk kjapt og effektivt. Delta på vårt intensive 1-dags kurs hvor vi dykker ned i Prosjektveiviseren og tar deg gjennom prosjektmodellen steg-for-steg.

Påmelding
 • Om kurset
 • Forelesere
 • Fakta om

Om kurset

Prosjektveiviseren er Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) sin anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

På dette kurset lærer vi deg nøyaktig hvordan du tar prosjektmodellen i bruk og kan lykkes med dine prosjektoppgaver.

Læringsutbytte

Kurset gir deg en grundig og svært praksisnær introduksjon til Prosjektveiviseren og den underliggende PRINCE2®-metoden. Du vil få en god forståelse for de ulike fasene, og hva som skal til for å passere et beslutningspunkt og realisere ønskede gevinster. Videre skal du etter avsluttet kurs ha en god forståelse for de viktigste rollene som inngår i prosjektorganisasjonen, samt samspill og grensesnitt mellom disse.

 • Forstå Prosjektveiviserens oppbygning, anvendelse og formål
 • Bli kjent med PRINCE2®-tilnærmingen som danner Prosjektveiviserens fundament
 • Vite hvordan Prosjektveiviseren kan tilpasses til egen prosjekthverdag for å skape mest mulig nytteverdi

I kurset jobber vi oss gjennom de ulike fasene, beslutningspunktene, rollene og ledende dokumenter. Samlingen består av formidling av teori gjennom korte og engasjerende presentasjoner, oppgaveløsning i grupper og erfaringsoverføring gjennom diskusjoner i plenum.

Målgruppe

Kurset passer for:

 • Prosjekteiere og prosjektledere i både offentlige og private virksomheter som bruker eller vurderer å bruke Prosjektveiviseren som anbefalt prosjektmetode
 • Øvrige prosjektmedarbeidere som trenger kunnskap om bruk av Prosjektveiviseren

 

Innhold i kurset

 • Prosjektveiviserens formål og nytteverdi: Fra idé til realisering av gevinster
 • PRINCE2®: Lyn-innføring i beste praksis
 • Gjennomgang av prosjektveiviseren: Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar, ledende dokumenter og tverrgående temaer.
 • Tilpasning av Prosjektveiviseren: Hvordan kan Prosjektveiviseren skape verdi i egen virksomhet?
 • Oppsummering og veien videre

 

Kursdetaljer og forberedelser

I forkant av klasseromssamlingen anbefaler vi at du gjennomfører e-læringskurset«Finn Veien».

E-læringskurset består av 6 moduler på ca. 10 minutter per modul. Innholdet er knyttet til de ulike fasene av prosjektet, og omfatter nyttige tips, roller og ansvarsfordeling. Modulene kan gjennomføres sammenhengene eller én og én – i gruppe eller alene. E-læringskurset lastes gratis ned fra Digdir sine sider.

I klasseromssamlingen bygger vi på kunnskapen som deltakerne har tilegnet seg ved å ha gått gjennom e-læringskurset. Samlingen inkluderer formidling av teori gjennom korte og engasjerende presentasjoner, oppgaveløsning i grupper og erfaringsoverføring gjennom diskusjoner i plenum.

Forelesere

Steinar Westland Holte Academy

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Martin Hartmann Holte Academy

Martin Hartmann

Daglig leder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er en ettertraktet kursholder på tvers av flere bransjer, og han har operativ erfaring fra prosjekter gjennom 15 år. Martin er daglig leder i Holte Academy, akkreditert PRINCE2®-trener, PRINCE2 Agile® Practitioner og MoP®-sertifisert.

Fakta om

PROSJEKTVEIVISEREN KORT FORTALT

Prosjektveiviseren er Digdir sin anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Prosjektveiviseren er basert på PRINCE2® og retter seg i særlig grad mot prosjektledere og prosjekteiere.

 • Prosjektmodellen består av fem faser og seks beslutningspunkter som anbefales at alle prosjekter følger for å sikre hensiktsmessig styring av prosjektet
 • Dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster
 • Er en tilpasning av PRINCE2®-metoden til IKT-prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket
 • Med noen små justeringer kan metoden benyttes for alle typer prosjekter
 • Finn mer informasjon om Prosjektveiviseren

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.