• Om oss
  • Ansatte
  • Kursholdere
  • Lokaler
  • Kontakt

UNGT SELSKAP MED LANG FARTSTID

Holte Academy ble stiftet tidlig i 2016 etter å ha vært en del av Holte Consulting i mange år og med røtter tilbake til etableringen av Holte Consulting i 1977. Vi er en ledende kompetansepartner og tilbyder av prosjektopplæring, og flere av landets største bedrifter har valgt oss som leverandør for sine opplæringsprogrammer. Vi brenner for å hjelpe individer og organisasjoner til å jobbe smartere.

Holte Academy AS er heleid av H2INK AS, tidligere Holte Group AS. H2INK AS er eid av medarbeidere i datterselskapene Holte Consulting og Holte Academy. Begge selskapene er ISO-sertifiserte: ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøstyring.

Holte Consulting og Holte Academy har et tett samarbeid og utnytter fagekspertisen på tvers av selskapene slik at vi kan støtte våre kunder i å realisere sine mål.

KOMPETENT, PERSONLIG OG FREMOVERLENT

Vår visjon er å være den foretrukne kompetansepartneren i markedet. Vi er en fleksibel partner som setter dine behov i fokus og forplikter oss til å alltid være en engasjert og kompetent støttespiller. Vi forbedrer og utvikler oss kontinuerlig, og ser verdien av å være i forkant.

God og personlig oppfølging av våre kunder er en av våre suksessfaktorer. Kvalitet i alle ledd er et begrep som står sentralt hos oss, og vi strekker oss litt lenger, hver eneste dag.

KURS MED HØY KVALITET OG LOJALE KUNDER

Ved å levere kurs og kompetanseprogrammer av høy kvalitet gjennom mange år har vi fått mange trofaste kunder, både enkeltindivider og små og store firma i privat og offentlig sektor. Vi bygger relasjoner og vennskap gjennom mangeårig samarbeid. Det betyr mye for oss.

Vi skaper gode læringsopplevelser gjennom engasjerende, relevante og nyttige kurs. Våre kursholdere er blant Norges beste og mottar svært gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

LANG OG VARIERT ERFARING

Med utstrakt rådgivnings- og opplæringsvirksomhet siden 1977, har vi hjulpet mange arbeidstakere med å oppleve mestring og å lykkes bedre i egen prosjekthverdag. Vi har bistått bedrifter med å realisere sine mål gjennom bedre prosjektstyring og økt kunnskap om hvordan prioritere riktig mellom prosjekter, samt sikre at disse er i tråd med selskapets strategi.

Våre tjenester spenner fra å bidra med grunnleggende prosjektforståelse, gjennom rådgivning og opplæring, til å bistå virksomheter på høyt strategisk nivå.

FAGLIG TYNGDE

Holte Academy består av et sterkt fagmiljø som tilbyr kompetanseutvikling til alle utøvere av prosjektfaget, på alle nivåer og uavhengig av rolle og ansvar. Våre kompetanseprogrammer baserer seg på det siste innen internasjonale standarder og forskning og tar utgangspunkt i anerkjente rammeverk fra f.eks. Project Management Institute (PMI) og Axelos (PRINCE2® familien).

Vi har et solid nettverk av dyktige samarbeidspartnere som bistår og er eksperter innen utvalgte fordypningsområder. På den måten sikrer vi at våre kunder får det beste av relevant og oppdatert kunnskap.

Vår kursportefølje og måten vi formidler prosjektfaget på bygger på vår solide erfaring og beste praksis innenfor tre sentrale områder: Operasjonell erfaring, prosjektfaglig ekspertise og pedagogisk kompetanse.

Kerstin Wenzel

Daglig leder

(+47) 959 02 498

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Britt-Heidi Brox

Salgssjef

(+47) 934 41 519

Caroline Thorvaldsen

Kursansvarlig

(+47) 934 41 576

Monica Halleland

Markedssjef

(+47) 930 90 501

Martin Hartmann

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 592

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Hanne Hårstad

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 577

Kerstin Wenzel

Daglig leder

(+47) 959 02 498

Kerstin har de siste årene forelest og skreddersydd ulike kurs og kompetanseprogram innen prosjektledelse, kommunikasjon og lederskap, med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Hun er en engasjerende kursholder og coach med god evne til formidle og kombinere diskusjoner, oppgaver og teori. Med målet om å alltid få det beste ut av andre, utfordrer hun deltakerne gjennom effektfulle spørsmål og ulike teknikker som støtter læringsprosessen. Kerstin er sertifisert Coach, PMP® og PRINCE2® Practitioner.

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor eierstyring, porteføljestyring, gevinstrealisering og prosjektlederskap. Han innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse).

 

Martin Hartmann

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er kreativ i sin tilnærming og  liker å overraske kursdeltakerne med engasjerende øvelser og eksemplifiserende innslag. Martin er en ettertraktet kursholder som får svært gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere. Som akkreditert PRINCE2® trener kan han i tillegg vise til meget gode resultater basert på kursdeltakeres eksamensscore og sertifiseringsnivå. Martin er også MoP® og PRINCE2 Agile® sertifisert.

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger, fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltagernes kompetanse og legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2®  trener og har holdt svært mange PRINCE2 kurs de siste årene, med meget høy bestått kvote blant deltakerne på både Foundation og Practitioner nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Hanne Hårstad

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 577

Hanne holder engasjerende kurs med høy nytteverdi innenfor grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon i prosjekter. Hun har en fin balanse mellom profesjonalitet og folkelighet som begeistrer våre deltakere uansett kunnskapsnivå og stilling. Hun er trygg i rollen, pedagogisk og byr på seg selv slik at atmosfæren i rommet blir god. Hanne er en etterspurt kursholder med god evne til å kommunisere og avdekke kursdeltakernes ulike behov. Hanne er PRINCE2® Foundation og PMP® sertifisert. Ved siden av prosjektfaget har Hanne kompetanse og er en etterspurt kursholder innenfor fagområdet Endringsledelse, der hovedfokus ligger på hvordan prosjekter kan være et verktøy for endringer i egen organisasjon og hvordan utvikle en endringsvillig kultur.

 

LYSE LOKALER SENTRALT PÅ SKØYEN

Vi holder til sentralt på Skøyen (Oslo), i Drammensveien 145A, med kort avstand til tog (Skøyen stasjon), samt flere buss- og trikk forbindelser mot sentrum eller vestover.

Vi har kurslokaler i tilknytning til våre arbeidslokaler slik at vi er tett på våre kursdeltakere og vår kursadministrasjon lett tilgjengelig for hjelp og spørsmål.

NY OG MODERNE KANTINE

Vi har nyoppusset kantine med flotte fasiliteter. Kantinen deler vi med flere firma i bygget, deriblant også våre søsterselskap Holte Consulting AS og Holte AS. Våre kursdeltakere spiser lunch i kantinen og velger selv mat fra et stort utvalg av både varm- og kaldretter. Her er det noe for enhver smak, også mat for de med allergier. For våre kursdeltakere er lunch inkludert i kursprisen.Tilknyttet kantinen er det også flere lounge-områder for avslapning i pauser, kaffepause m.m.

Holte Academy AS

Org.nr: 916 658 281
Kontakt

Telefon: +47 459 50 300
Epost: post@holteacademy.no

Besøksadresse:
Drammensveien 145A, Skøyen
0277 OSLO
Postadresse: Pb 2610 Solli
0203 OSLO

Fakturaadresse:
post@viewledger.com (pdf format)
mb.12627@xledger.net (EHF format)