Lederutvikling og coaching

Lederutvikling og coaching for deg som tar lederrollen på alvor. Styring versus ledelse – Finn en god balanse og skap fremragende resultater.

Påmelding
  • VI TILBYR
  • Vår coach

VI TILBYR

En virksomhet trenger gode systemer, planer, prosedyrer for å kunne realisere sine strategiske mål. I tillegg, og ikke minst, trenger den reflekterte og tydelige ledere som viser vei og spiller organisasjonenes medarbeidere gode, samt at de legger til rette for innovasjon og kontinuerlig forbedring.

Å være en god leder krever både selvinnsikt og kontinuerlig utvikling. Selvinnsikt utvikles i samspill med andre og gjennom refleksjon over egne styrker og områder for utvikling.

Vi kan hjelpe deg med å få en god forståelse for egne styrker, verdier og holdninger og hvordan disse påvirker måten du utøver lederrollen.

Du vil for eksempel få en større bevissthet rundt spørsmål som:

  • Hvordan fyller du rollen som leder?
  • Hvordan skaper du engasjement, tillit og arbeidsglede?
  • Hvordan får du dine medarbeidere til å yte det lille ekstra?
  • Har du fokus på menneskene rundt deg, eller er du den som er opptatt av struktur og systemer?

Vi gir deg gode verktøy og metoder for å kunne jobbet målrettet med egen lederstil, og som kan brukes i samhandling med medarbeidere eller i teamutviklingen.

Vår coach

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.