Planlegging og oppfølging av prosjekter
– e-læring

Trenger du å bli bedre på planlegging av prosjekter?

Meld på kurs
 • Om kurset

Om kurset

Dette e-læringskurset hjelper deg med å forstå bredden i arbeidet som kreves for å kunne lage en god prosjektplan.

Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

Dette er et av våre mest populære e-læringskurs. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metodene og teknikkene som brukes for effektiv planlegging og oppfølging av et prosjekt.

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

 • Ønsker forståelse for hvordan du ved god planlegging oppnår mer effektiv bruk av ressurser og bedre prosjektresultater
 • Ønsker bedre oversikt og kontroll underveis i prosjekter
 • Ønsker kunnskap om verktøy og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjekter

 

Innhold i kurset

 • Prosjektplanlegging
 • Omfangsplanlegging
 • Fremdriftsplanlegging
 • Ressursplanlegging
 • Kostnadsestimering og budsjettering
 • Styring av prosjektets usikkerheter
 • Oppfølging og kontroll
 • Earned Value metoden

 

Varighet

Kurset tar ca. 2,5 timer.

 

 

 

Se oversikt over alle våre e-læringskurs