Prosjekt som arbeidsform- e-læring

Skaff deg komplett oversikt over arbeidsformen prosjekt – når det passer for deg.

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

Et kurs for deg som trenger en god  innføring i grunnleggende prosjektarbeid.

Bli kjent med viktige utfordringer i prosjekter og få et teoretisk overblikk over faget – som er nyttig enten du er fersk eller dreven i prosjektarbeid.

Prosjektarbeidsformen blir i dag brukt for de fleste målsatte arbeidsoppgaver som skal gjennomføres innenfor gitte tidsfrister og økonomiske rammer. Arbeidsmetodikken er nyttig for å løse komplekse engangsoppgaver.

Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle enten du er erfaren eller fersk innen prosjektfaget.

  • Er du erfaren innen prosjektfaget, men mangler det teoretiske fundamentet?

Da vil dette e-læringskurset være en god introduksjon til fagområdet, en anledning til å se det store bildet, reflektere over egen praksis og få en teoretisk innføring.

  • Er du fersk innen prosjektfaget, og til daglig ikke involvert i prosjekter?

Da vil du ha stort utbytte av kurset. Metodikken og verktøyene som presenteres her er fundamentale i alt prosjektarbeid, samtidig er de overførbare til andre arbeidsoppgaver. Her får du innsikt i prosjekt som arbeidsform, kompetanse til å jobbe i prosjekt og /eller mulighet til å videreutvikle din karriere innen prosjektarbeid.

Innhold i kurset

  • Prosjektets livsløp
  • Oppstart av prosjekter
  • Roller og ansvar
  • Introduksjon til prosjektplanlegging
  • Oppfølging og kontroll av prosjekter
  • Kommunikasjon i prosjekter
  • Usikkerhet i prosjekter

 

Varighet

E-læringskurset tar ca. 2,5 timer.

 

 

 

Se oversikt over alle våre e-læringskurs