HMS-ledelse

– Er du daglig leder, mellomleder eller har faste oppgaver innen HMS? Da vil du ha svært god nytte av dette kurset som gir deg en innføring i praktisk HMS-arbeid, med fokus på hvordan HMS-arbeidet kan brukes som et fortrinn for nettopp din bedrift.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Et viktig og lovpålagt kurs for arbeidsgiver

I henhold til Arbeidsmiljøloven §3-5 skal som minimum daglig leder ha opplæring innen HMS. Så hva innebærer egentlig det?

Det kan være vanskelig å orientere seg og finne det rette kurset for deg og din bedrift. HMS har lenge vært et etablert begrep i de fleste bransjer. Det stilles stadig sterkere krav til risikovurdering, dokumentasjon, etterlevelse og det er en rekke begreper å sette seg inn i. Alle arbeidsplasser og næringer utsettes for farer, skader og ulykker. Det er helt sentralt i et godt HMS-arbeid å arbeide med forebygging og å kunne lære av hendelser og ulykker i egen bedrift.

Vi tilbyr et dagskurs med utgangspunkt i de sentrale HMS-forskriftene. Kurset fokuserer på å gi deg praktiske verktøy via diskusjon, oppgaver og eksempler som du kan benytte i egen bedrift.

Kursholder har over 20 års erfaring innenfor HMS-arbeid fra ulike bransjer, jobber som konsulent og rådgiver, og vil dele praktiske eksempler og erfaringer fra egen hverdag.

Læringsutbytte 

Etter dette kurset skal du:

  • kjenne til formålet med Internkontrollforskriften og de andre HMS-forskriftene
  • ha god forståelse for ansvar, plikter og roller innen HMS-arbeidet
  • ha grunnleggende kunnskap om risikovurdering og dokumentasjonskrav
  • få innsikt i hvordan du kan forebygge skader/ulykker og lære av disse internt

Målgruppe 

Kurset passer for:

  • daglig leder
  • mellomleder med fag- og personalansvar
  • verneombud og andre roller innen HMS

Kurset er for deltakere fra alle bransjer. Eksempler fra noen spesifikke bransjer benyttes, men som vil være til nytte for og ha verdi for alle.

Kursdetaljer og forberedelser 

Kurset stiller ingen krav til forberedelser. Kurset gjennomføres som  webinar, med digital undervisning. Det betyr at du vil delta fra din PC, der du befinner deg. Vi vil sende deg en lenke til kurset før kursstart. 

Kurset varer fra klokken 9-16, og det blir korte pauser underveis. Du vil kunne stille spørsmål til vår dyktige kursholder, og delta i oppgaver i kurset.

Kursbevis

Etter endt kurs vil du motta ditt kursbevis, som dokumentasjon på at du har gjennomført og deltatt på kurset.

Kursholder

John Ivar NelsonSH

John Ivar Nelson

John Ivar jobber til daglig som rådgiver i Holte Consulting. Han har over 20 års erfaring innen HMS-arbeid fra selskaper i olje- og gassnæringen, statlig byggherre, konsernledelse, og som konsulent. John Ivar har både jobbet operativt i felt med arbeidsbuksene på og vært Direktør for Kvalitet og HMS på konsernnivå. Dette gjør ham til en ettertraktet kursholder og rådgiver, med erfaring fra flere bransjer og inngående kunnskap om HMS som fag og arbeidsform. Som kursholder er John Ivar blid, behagelig å høre på og kommuniserer på en lett forståelig måte.