Effektiv arbeidsflyt i team – 1 dagskurs

Dette kurset gir deg nyttige rammer for hvordan jobbe smart og effektivt sammen i teamet, og skape mer verdi gjennom gode prosesser og flyt i arbeidet. Kurset bygger på beste praksis innenfor Lean- og agile prinsipper og metoder, med særlig fokus på hvordan dere lykkes med disse i team-samarbeidet.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Team og avdelinger mangler ofte to viktige ingredienser for å skape effektiv samhandling: Tydelighet i arbeidsprosessene og en samlende metode å bygge verdiskapingen i teamet på. Kanban og Scrum er eksempler på rammeverk, men de sier lite om hvordan teamet skal etablere arbeidsprosesser å bygge verdiskapingen på. Særlig synlig blir dette når vi ikke sitter samlokalisert.

Om kurset

Dette bedriftsinterne kurset tar utgangspunkt i deres forutsetninger. Gjennom en praktisk workshop-tilnærming lærer dere:

 • Viktighet av tydelig arbeidsflyt
 • Arbeidsmetodikk for samhandling som understøtter arbeidsflyten
 • Hvordan vi sikrer stafettvekslingene mellom oss som samhandler og prosessene som inngår
 • Hvordan vi skal arbeide for å ta til oss feedback og læring
 • Viktigheten av tydelige roller, samhandling og selvstyring
 • At å skape effektiv samhandling og gode prosesser i teamet er gøy!

 

På kurset vil dere bli kjent med sentral prosesskartlegging for å etablere effektiv flyt for deres team. Vi tar i bruk viktige deler fra smidige / agile arbeidsformer, teamarbeid og samhandling, roller, ansvar og læring / feedback. Dere vil bli kjent med gode og intuitive verktøy som fremmer samhandlingen og som skaper friksjonsfri flyt i teamet. Og dere vil oppnå tydelige bedringer i teamets flyt, mer stimulerende samhandling og færre avvik.

Innhold i kurset

Del 1: Introduksjon til effektiv arbeidsflyt

 • Inspirasjon fra arbeidsflyt i Lean og i Agile arbeidsformer, som dekker både samlokaliserte og distribuerte team
 • Roller, ansvar, noen kjennetegn og egenskaper ved høyt presterende og lærende team
 • Prosesser, overganger (stafettvekslinger), «Rett fra meg»
 • Analyse og optimalisering av arbeidsprosessen
 • Reelle eksempler på fremragende arbeidsflyt
 • Konkrete verktøy for samhandling i team (Eks: Asana, Monday, Clickup, Trello, Miro, etc.)

 

Del 2: Vår egen case

 • Vi anvender vår egen situasjon og case til å designe en effektiv arbeidsprosess
 • Vi tester ut, prøver og feiler, slik at vi oppnår et effektivt samspill med tydelige roller, prosesser og verktøy
 • Vi etablerer visuell styring i teamet og diskuterer feedback / læring og beste praksis
 • Vi simulerer arbeid i teamet med roller / ansvar og leveranser
 • Vi presenterer og diskuterer løsningene i plenum
 • Oppsummering av læringspunkter og fokus videre


Målgruppe for kurset

Målgruppen for kurset er ikke knyttet til spesielle bransjer. Kurset passer for team som ønsker å skape bedre arbeidsprosesser og samhandling, friksjonsfri flyt i sine leveranser – for å oppnå økt verdiskaping sammen!

Det kreves ingen forkunnskaper for å ta i kurset.


Omfang og varighet

Kurset går over 1 dag i Holte Academy sine lokaler eller hos dere.

Kursholder

Jon Urdal web

Jon Urdal

Jon Urdal er vår samarbeidspartner og kursholder for vårt Kanban-kurs.

Som toppleder i skandinaviske selskaper – Schibsted, Egmont og Peterson, har Jon fått oppleve hva individer og team kan utrette om de får handlingsrom og riktige forutsetninger. Jon har benyttet disse ferdighetene til å redde virksomheter i vanskeligheter og til å etablere kultur for endring og kontinuerlig forbedring.

Med sitt selskap LeanOnU overfører han sine erfaringer og ferdigheter til organisasjoner som vil utvikle teamet, individet og lederen, gjennom tilpasningsevne, treningsvilje og mestringsfølelse.