Prosjektøkonomi – 1 dags kurs

ONSDAG 10. APRIL 2019

Lær om hva som kjennetegner et lønnsomt prosjekt! I dette kurset får du nyttig og grunnleggende innsikt i hvordan økonomien i et prosjekt beregnes, styres og rapporteres, og ikke minst  innsikt i de viktigste suksessfaktorene i et lønnsomt prosjekt.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset «Prosjektøkonomi» er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

I dette kurset ser vi nærmere på de økonomiske sidene av et prosjekt. Hva er et lønnsomt prosjekt og hvilke faktorer påvirker prosjektets eller virksomhetens lønnsomhet?

Kurset gir deg det grunnleggende fundamentet for hvordan økonomien i et prosjekt beregnes, styres og rapporteres. Du blir ellers godt kjent med viktige økonomiske begreper knyttet til prosjektarbeid.

Læringsmål:

 • Få innsikt i og forståelse for hvordan det enkelte prosjekt påvirker lønnsomheten i virksomheten
 • Bli bevisst de viktigste suksessfaktorene for et lønnsomt prosjekt
 • Bli kjent med ulike teknikker for å beregne et prosjekts økonomiske lønnsomhet før investeringsbeslutning
 • Bli kjent med hvordan du følger opp prosjektets lønnsomhet underveis i pågående prosjekter
 • Bli kjent med teknikker for å prognostisere prosjektets lønnsomhet
 • Bli kjent med hvordan du etablerer realistiske resultatmål for kostnad og effektmål innen økonomiske gevinster


Innhold i kurset:

Økt 1: Introduksjon til prosjektøkonomi

 • Bedriftsforståelse og prosjekter som bidrar til virksomhetens lønnsomhet
 • Viktige økonomiske begreper
 • Avkastningskrav

Økt 2: Estimering hvor en tar hensyn til økonomisk usikkerhet for både utgifter og inntekter

 • Strategi for estimering av ressurser og kostnader
 • Teknikker for estimering av kostnader og ressurser
 • Teknikker for håndtering av økonomisk usikkerhet

Økt 3: Verktøy for å beregne lønnsomhet i prosjekter

 • Investeringsanalyse
 • Break even analyse
 • Tilbakebetalingstid
 • Netto nåverdi (NPV)
 • Sensitivitetsanalyse

Økt 4: Økonomisk oppfølging underveis i prosjekter

 • Likviditet og periodisering av kostnader
 • Prognostisering av sluttkostnader
 • Styring av endringer/tilleggsarbeid

 

Kurset passer for alle som:

 • ønsker å få en bedre økonomisk helhetsforståelse av prosjekter
 • trenger å bli bevisst viktige suksessfaktorer for prosjektets lønnsomhet og hvordan prosjekter påvirker virksomhetens lønnsomhet
 • ønsker å få nyttig innsikt i vanlige økonomiske begrep og teknikker knyttet til prosjektøkonomi
 • trenger å etablere bedre forståelse for og få tips til hvordan økonomien i et prosjekt kan beregnes, styres og rapporteres.


Omfang
Kurset «Prosjektøkonomi» omfatter en 1-dags samling  i klasserom.

Kursholder

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 8.-12. april 2019. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA