Best Value Procurement (BVP)

Lær Best Value metoden for anskaffelser. Vi tilbyr 2-dagers bedriftsinternt kurs.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

På dette 2-dagers kurset introduserer vi deg for Best Value-metoden, også omtalt som Best Value Procurement  (prestasjonsinnkjøp) eller BVP.

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Metoden skal skape verdi for alle parter i prosjektet – uten å énsidig kun fokusere på anskaffelsespris. Prosjektene skal heller ikke bli dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.

Kurset belyser:

  • Hvordan kan vi sørge for mer effektiv gjennomføring av prosjekter?
  • Hvordan kan vi bedre utnytte leverandørenes kompetanse?
  • Hvordan kan vi minimere risiko?
  • Hvorfor fører kontrakter ofte til skuffelser på begge sider?
  • Hvordan finner vi de beste leverandørene?

LÆRINGSUTBYTTE

BVP-prosessen gir deg som bestiller et verktøy for å identifisere og velge Best Value-leverandører for dine prosjekter, basert på ytelse i stedet for bare laveste pris. Best Value metoden har blitt brukt i Nederland i over 10 år og har de siste årene også vært testet ut og fått et fotfeste i det norske markedet.

Etter å ha deltatt på kurset vil du kjenne til de grunnleggende prinsippene for en Best Value (BV)-tilnærming, og vite hva som skiller slike prosjekter fra prosjekter som ikke har en  BV-tilnærming.

Etter å ha deltatt på kurset vil du være i stand til å overføre de grunnleggende prinsippene og metodene til egen rolle i prosjekter, både fra et innkjøps- og salgsperspektiv, samt  å overføre de grunnleggende prinsippene og metodikken inn i et prosjekt.

MÅLGRUPPE

  • Kurset passer for prosjektledere, prosjekteiere, rådgivere, kontraktsansvarlige, juridiske rådgivere, innkjøpsansvarlige
  • Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Som leverandør kan en bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) gi deg større sannsynlighet for å vinne konkurranser.

Det er først og fremst bygg-og anleggsbransjen som har tatt metoden i bruk, men anskaffelsesmetoden er generisk og derfor overførbar til flere bransjer. I senere tid har også IKT anskaffelsesprosjekter tatt metoden i bruk.

Denne metoden er mest aktuell for bedrifter eller virksomheter som kjøper inn tjenester. Det kan også eksempelvis innbefatte Catering-, drifts- og vedlikeholdstjenester osv.

INNHOLD I KURSET

På kurset gjennomgås fasene i Best Value-metoden:

Del 1: Filosofi og bakgrunn for BV
Del 2: Forberedelsesfasen
Del 3: Vurderingsfasen (inkludert case trening)
Del 4: Konkretiseringsfasen
Del 5: Utførelsesfasen

KURSDETALJER

Kurset går over 2 dager med samling i klasserom.

Maks antall deltagere kurset er 16. Opplæringen vil være interaktiv, med mange eksempler fra virkeligheten.

Kursholder vil være en konsulent fra Best Value Group, kjent som et ledende firma i Nederland på dette området. De har vært forfattere til en rekke bøker om Best Value, hvorav den ene er oversatt på norsk: «Best Value Procurement-prestasjonsinnkjøp».

Kurset holdes på engelsk og etter kurset kan du gjennomføre en valgfri online-eksamen og oppnå en nivå «B-sertifisering» i metoden.

Metodens opphav
BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode. Nederlandske byggherrer var de første ut i Europa og har brukt metoden i over 300 prosjekter. Oppdragsgivere i Polen, Tsjekkia og Danmark er også i ferd med å ta metoden i bruk, men er ikke kommet like langt.

Kursholder

Best Value Group Johannes Hiemstra

Johannes Hiemstra

Johannes er senior Best Value konsulent, kursholder og vår samarbeidspartner fra Best Value Group. Han har mer enn 10 års erfaring fra innkjøps- og kontraktsarbeid i komplekse transport- og infrastrukturprosjekter. Johannes jobbet i perioden 2010-2016 for direktivet «Rijkswaterstaatunder» i det nederlandske departementet for offentlige arbeider og vannforsyning. Han er Best Value A+ sertifisert, og er også kursholder hos NEVI (Dutch association of procurement agents) og hos “National Academy for Finance and Economics” i det nederlandske Finansdepartementet.