Lean Grønt belte (med sertifisering)

Kurs hver måned (Digital undervisning) – Dette er et fordypningskurs i Lean, og neste steg for deg som er sertifisert Lean Gult Belte eller har tilsvarende praktisk erfaring.

Påmelding
 • Om kurset

Om kurset

Dette kurset er vårt fordypningskurs i Lean. Her vil du lære mer om hvordan du kan evaluere prosesser og arbeidsflyt, identifisere synlige og skjulte kvalitetskostnaderdrive endringsledelse og bygge en forbedringskultur.

Kurset går over 2 dager – med digital undervsining, og gir deg økt kunnskap om Lean-tankesett og et sett med sentrale verktøy rundt Design og Ledelse og praktisk gjennomføring av Lean prosjekter. Lean-lederen sin rolle og utøvelse er helt avgjørende for å lykkes med kontinuerlig forbedring i teamet eller virksomheten du jobber i.

Kurset er bygget for å skape inspirasjon og begeistring og blir gjennomført i en kombinasjon av, simulering, trening, rollespill, refleksjon og relevante eksempler. Gled deg!

Kursholder er Heine Olsen fra vår samarbeidspartner Lean Team Norge.  

Læringsutbytte 

Etter å ha deltatt på dette kurset, blir du en viktig ressurs som kan bidra til å forbedre prosesser og skape mer verdi for kunder, leverandører, kolleger, ledere og virksomheten. Du blir i stand til å identifisere og gjennomføre forbedringsprosjekter som virkelig gir gevinster. 

Etter endt kurs vil du kunne: 

 • Ha ansvar for å gjennomføre prosessforbedringer  
 • Lede prosjektteam og medarbeidere i forbedringsprosjekter  
 • Bruke Lean som strategisk metode for å finne verdiskapende prosjekter som støtter opp om virksomhetens strategier 
 • Være en nøkkelressurs i å lykkes med Lean i din organisasjon 

Målgruppe

Kurset er for:  

 • Team og virksomheter som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
 • Nysgjerrige ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å jobbe målrettet med kontinuerlig forbedring.
 • Deg som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.
 • Deg som  deltatt på kurs i Lean Gult Belte eller har tilvarende praktisk erfaring   
 • Deg som ønsker å bli kvalifisert til eller har blitt utnevnt som ansvarlig for å forbedre en eller flere prosesser i virksomheten 
 • Deg som ønsker å lære praktisk endringsledelse og hvordan du bygger en forbedringskultur 

Innhold i kurset 

Dette kurset gir deg en fordypning i Lean og gjør deg i stand til å lede endringer i egen organisasjon. Kurset går over to dager og har fokus på diskusjoner, gruppeoppgaver, refleksjon og praktiske øvelser.  

I kurset vil du lære 

 • Hva er Lean Ledelse? Hvordan er det i din virksomhet? Vi har rollespill og trener på relevante situasjoner.
 • Hva er endringsledelse og hvordan håndtere endringsmotstand?
 • Hvordan bygge en lean organisasjon? Vi ser på fallgruver og suksessfaktorer.
 • Synlig målstyring – hvordan designe en tavle med innhold relevant for din virksomhet?
 • Tavledesign og trening i tavleledelse.
 • Nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått, som PDCA, 5S, A3 og Verdistrømsanalyse, Hoshin Kanri – fra Visjon til Handling, synlig målstyring med KPI’er og modning gjennom Milepæler.
 • Temaene og verktøyene i kurset bygger vi rundt det som er relevant for deltagerne.
 • Vi bygger, sammen med deg, en plan for deg og din videre implementering av Lean. Materiellet som du får utlevert blir som et treningsprogram du kan ta frem etter kurset.

Forkunnskaper og sertifisering 

Dette er vårt videregående kurs i Lean og det forventes at deltakerne har gjennomført det grunnleggende kurset Lean Gult Belte, eller kan vise til tilsvarende erfaring fra arbeidslivet (får 80% korrekte svar på vår test i Lean Gult Belte). 

Kurset avsluttes med en kort sertifiseringseksamen, som består av multiple choice-spørsmål. Ved bestått eksamen får du tildelt vår anerkjente sertifisering i Lean Grønt Belte. 

Ta kontakt for bedriftsinternt kurs
Ønsker du å gjennomføre dette kurset sammen med dine kollegaer? Vi tilbyr dette kurset som bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Ta kontakt for mer informasjon.