PRINCE2® e-læring (engelsk)

Ønsker du en sertifisering i PRINCE2® Foundation, men trenger full fleksibilitet til å studere hvor og når du vil? Da er vår sertifiseringspakke den rette løsningen for deg. Den består av et e-læringskurs og eksamen i PRINCE2® Foundation i etterkant. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset.

E-læringen kan startes og stoppes akkurat slik du ønsker, og du velger selv hvor lenge du studerer av gangen. Du vil selvsagt ha tilgang til alt du trenger til du er ferdig sertifisert.

Meld på kurs
  • Om kurset
  • PRINCE2®

Om kurset

Læringsutbytte

PRINCE2® er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode og vokser i omfang, både i Norge og på verdensbasis. Lær prosjektmetoden og bli en bedre prosjektleder.

E-læringskurset følger et PRINCE2® prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger – fra oppstart til avslutning. På den måten vil du opparbeide deg god forståelse for prosjektledelse i form av PRINCE2® rammeverket.

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

• ønsker å få inngående kjennskap til PRINCE2® prosjektmetoden
• ønsker å formalisere din prosjektkompetanse gjennom en sertifisering på PRINCE2® Foundation nivå.

Innhold i kurset

I e-læringskurset blir du kjent med:

• PRINCE2® begreper og definisjoner
• De ulike 7 prosessene, 7 temaene og 7 prinsippene i PRINCE2®
• PRINCE2® metoden i et prosjekt

Kursdetaljer og forberedelser

Eksamen: PRINCE2® Foundation

Omfang: 75 multiple choice-spørsmål, hvor 50 % må være riktig for å bestå

Varighet: 60 minutter om du tar den på norsk / 75 minutter om du velger å ta den på engelsk

Gjennomføring: Eksamen kan tas som hjemmeeksamen eller i våre lokaler. Hjemmeksamen krever internett tilgang, lyd, mikrofon og web-kamera.

PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode. Metoden har en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag.

Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig. PRINCE2® har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode/ utviklet seg til en generisk metode – som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur.

I Norge har DIFI basert sin anbefalte prosjektveiviser på PRINCE2® metoden.

PRINCE2® er opprinnelig utviklet i England og basert på beste praksis i prosjektgjennomføring. Metoden beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. PRINCE2® har utspring i IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Prosjektmodellen er generisk og må tilpasses den enkelte virksomhet.

Metoden passer for både offentlige og private bedrifter.

En PRINCE2® sertifisering kan gjennomføres på 2 nivå: Foundation og Practitioner.
PRINCE2® Foundation kurset passer for alle som ønsker å lære prosjektledelse gjennom PRINCE2® metoden og krever ingen forkunnskap. Kurset går over 3 dager og eksamen gjennomføres siste kursdag.

PRINCE2® Practitioner kurset er utvikler deltagernes ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden. Dette kursert krever at du er PRINCE2® Foundation sertifisert eller PMP® sertifisert. Vi anbefaler allikevel PMP® sertifiserte å ta Foundation kurset i forkant.

Antall sertifiserte i PRINCE2®

På verdensbasis:
PRINCE2® Foundation: 776 500 .
PRINCE2® Practitioner: 429 000

I Norge:
PRINCE2® Foundation: 3 444
PRINCE2® Practitioner: 1 224

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.