Webinar: Hva er Gevinstrealisering?

Fredag 17. februar – Hva er gevinstrealisering og hvordan kan du sikre at initiativer som settes i gang leder til en positiv endring for bestiller og bruker? Gevinstrealisering er både et tankegods, prosesser og verktøy. I vårt gratis webinar gir vi deg et innblikk i temaet samt tips til hvordan du kan lære enda mer. 

Påmelding
  • Innhold

Innhold

En gevinst er den positive virkningen som oppstår som følge av et prosjekt. Med andre ord, gevinsten er nytten prosjektet skal føre til, og svarer på spørsmålet «hvorfor setter vi i gang, og gjennomfører, dette prosjektet?». 

Gevinstrealisering handler om å tilrettelegge for å oppnå mest mulig nytte av prosjektet. Dette innebærer å løfte blikket fra prosjektets leveranser til prosjektets gevinster. Et prosjekt som leverer i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet fører ikke nødvendigvis til noen gevinst. Gevinstarbeidet tar utgangspunkt i et behov eller smerte og starter før prosjektet. Videre fortsetter arbeidet parallelt med og ofte etter prosjektet er avsluttet. Når prosjektets gevinster er definert blir det lettere for virksomheten å prioritere de endringsinitiativene som gir størst nytte. Dette gjør at fokus på gevinstrealisering er kritisk for virksomhetens suksess. 

Manglende strategi for gevinstrealisering kan medføre flere uheldige konsekvenser, deriblant dårlige og uklare beslutningsprosesser, feilprioriteringer, og mislykkede prosjekter sett i en strategisk sammenheng. 

En tydelig plan for gevinstrealisering gi prosjektleder god innsikt i ønsket effekt og muliggjør at prosjekteier kan overvåke nytteverdi/ gevinst i prosjektet. I tillegg vil det gi en involvert bestiller/ bruker som styrer forventninger og prioriteringer underveis i prosjektet. 

I dette webinaret gir vi deg en smakebit på hvordan gevinstrealisering kan brukes som et strategisk verktøy i virksomheten. Du får også innblikk i hvordan du kan lære mer og videreutvikle din kompetanse på området. Nils Ihlen, foredragsholder i webinaret, er også kursholder for vårt dagskurs i gevinstrealisering. 

I webinaret er vi blant innom disse tingene:  

  • Hva er gevinstrealisering? 
  • Viktige roller innen gevinstrealisering 
  • Hva skjer hvis du dropper gevinstrealisering? 
  • Hvordan henger gevinst sammen med prosjekt-, program-, porteføljestyring og linje/drift?  
  • Hvordan kan du heve kompetansen din innen gevinstrealisering? 


Møt våre ekspert i gevinstrealisering

Webinaret gjennomføres av Nils C. Ihlen (Partner og kursholder i Holte Academy).

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene.

Nils har flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har cirka 30 års erfaring, og er utdannet sivilingeniør bygg/ind.øk. NTNU og lektor UiO.

På denne siden finner du flere av våre gratis frokostmøter/webinar.