Webinar: Hva er Porteføljestyring?

Fredag 10. februar – Hva er porteføljestyring og hvordan kan du bruke dette som et verktøy for å gjøre smartere prioriteringer blant initiativer i virksomheten? Vi gir deg et innblikk i temaet og innspill til hvordan du kan lære enda mer på vårt gratis webinar.

Påmelding
  • Innhold

Innhold

En portefølje er en samling av alle endringsinitiativer i virksomheten, som gjennomføres som prosjekter eller programmer. Porteføljestyring hjelper virksomheten med å velge de riktige endringsinitiativene, og god porteføljestyring kan dermed være avgjørende for virksomhetens suksess.

Manglende porteføljestyring og få strategiske kriterier for prosjektutvelgelse derimot, kan medføre en uvilje til å terminere dårlige prosjekter og at utvelgelse baseres på følelser. Resultater av dette kan være at stadig nye prosjekter opprettes og ressursene blir spredd på for mange av dem. Det kan medføre for lite fokus på de ”gode” prosjektene og at ”dårlige” prosjekter får lov til å fortsette.

På dette webinaret gir vi deg et innblikk i hvordan porteføljestyring kan brukes som et strategisk verktøy i virksomheten.

Vi gir deg også innblikk i hvordan du kan lære mer og videreutvikle din kompetanse på området. Nils Ihlen, foredragsholder på webinaret, er kursholder for sertifiseringskurset Management of PortfoliosP®, også kalt MoP®. (Et beste praksis kurs for porteføljestyring)

Nils er også kursholder for dagskurset Porteføljestyring – 28. februar

I webinaret er vi blant innom disse tingene: 

  • Hva er porteføljestyring?
  • Viktige roller innen porteføljestyring
  • Hva skjer hvis du ikke har porteføljestyring?
  • Hvordan porteføljestyring kan brukes for å støtte virksomhetens strategi?
  • Hvordan kan du heve kompetansen din innen porteføljestyring?

 

Møt våre ekspert i porteføljestyring

Webinaret gjennomføres av Nils C. Ihlen (Partner og kursholder i Holte Academy).

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene.

Nils har flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har cirka 30 års erfaring, og er utdannet sivilingeniør bygg/ind.øk. NTNU og lektor UiO.

 

På denne siden finner du flere av våre gratis frokostmøter.