Gratis webinar: Veien til optimal porteføljestyring

12. januar 2024 – Ønsker du å lære hvordan du prioriterer smartere blant initiativer i din virksomhet? Bli med vårt gratis webinar og få et innblikk i hvordan du optimaliserer prosjektporteføljen med hjelp av beste praksisen MoP® (Management of Portfolios).

Påmelding
  • Innhold

Innhold

Alle organisasjoner har en dynamisk blanding av endringsinitiativer. Samlet utgjør de en portefølje av prosjekter og programmer.

Porteføljestyring hjelper til med å sørge for at denne blandingen ikke bare er balansert, men også rettet mot organisasjonens strategiske mål. Dette er nøkkelen til å sikre at ressursene investeres der de gir mest verdi.

Uten en solid porteføljestyring kan organisasjonen ofte finne seg selv i situasjoner hvor valg av prosjekter blir drevet av øyeblikkets innfall eller motvilje mot å avvikle prosjekter som ikke lenger gir verdi. Dette kan føre til overforbruk av ressurser på mindre gunstige prosjekter, og la de viktigste prosjektene mangle nødvendig støtte.

I dette webinaret vil vi gi deg innsikt i hvordan porteføljestyring kan brukes som et strategisk verktøy i din virksomhet. Vi vil også vise deg hvordan du kan lære mer og utvikle kompetansen din på dette området.  


I webinaret er vi blant innom disse tingene: 

  • Hva er porteføljestyring?
  • Viktige roller innen porteføljestyring
  • Hva skjer hvis du ikke har porteføljestyring?
  • Hvordan kan porteføljestyring brukes for å støtte virksomhetens strategi?
  • Hvordan kan du heve kompetansen din innen porteføljestyring?


Ønsker du å bli sertifisert? 18.-20. mars 2024 arrangerer vi
MoP-klasseromskurs i våre lokaler på Skøyen. Les mer om kurset her. 

Møt våre ekspert i porteføljestyring

Møt eksperten, Nils C. Ihlen, partner og kursholder i Holte Academy. Med mer enn tre tiår i bransjen, bringer Nils en unik kombinasjon av pedagogisk ekspertise og faglig innsikt. Hans erfaring strekker seg over 15 år som rådgiver og kursholder innen porteføljestyring, gevinstrealisering,  prosjekteierstyring, og prosjektlederskap.

Nils har flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils er utdannet sivilingeniør bygg/ind.øk. NTNU og lektor UiO.

På denne siden finner du flere av våre gratis webinar.