Webinar: Smidig porteføljestyring med SAFe®

14. mars – I dette gratis webinaret ser vi på hvordan utviklingsporteføljen, sett fra et styrings-/investeringsperspektiv, kan innrettes med smidige teknikker i samspillet bimodale (fossefall og smidig) utviklingsaktiviteter gjennom SAFe® Lean Portfolio Management.

Påmelding
  • Innhold

Innhold

Mange organisasjoner håndterer utviklingsporteføljer bestående av en kombinasjon av fossefall og smidige utviklingsaktiviteter. Utfordringen med å ha tilstrekkelig tverrgående fleksibilitet, oversikt og ikke minst kunne prioritere på tvers på et porteføljenivå har mange kjent på.  Mange er også på vei eller planlegger å legge om deler av porteføljen til en produktinnretning/-finansiering. Å få samspillet mellom en tradisjonell porteføljestyring og smidige utviklingsinnretninger er ikke alltid like sømløst.

Flere organisasjoner har tatt steget til Scaled Agile Framework for hele/deler av utviklingsaktivitetene. SAFe® Lean Portfolio Management er porteføljedimensjonen i SAFe® hvor smidighet også er tilnærmingen på porteføljenivået.

Figur: Porteføljenivået i SAFe®

Dette webinaret passer for deg som ønsker å vite mer om smidig porteføljehåndtering i SAFe-rammeverket, og som er nysgjerrig på om en SAFe® Lean Portfolio Management-sertifiseringe passer for deg – for å styrke både karrieren og prosjektarbeidet ditt.

I webinaret går vi nærmere igjennom:

  • Hva definerer SAFe® som porteføljer og hva er forskjellig fra de klassiske?
  • Hva er SAFe® Lean Portfolio Management?
  • Hvordan håndterer man flere smidige utviklingsaktiviteter på porteføljenivå?
  • Når bør man vurdere å ta steget til smidig porteføljehåndtering?
  • Hvem passer SAFe® Lean Portfolio Management for?
  • Hvordan blir man sertifisert på SAFe® Lean Portfolio Management?

 

8.-9. mai 2023 arrangerer vi SAFe® Lean Portfolio Management sertifiseringskurs i klasserom, i våre lokaler på Skøyen. Dette er et videregående kurs til SAFe, og passer spesielt for de som jobber med ulike aspekter med prosjektgjennomføring (utvikling/test/design/arkitektur/virksomhetsanalyse/prosjektledelse), inklusive ledere i organisasjonen.

På vårt gratis webinar får du mer innblikk i dette kurset og har anledning til å stille spørsmål til kursholder.

Møt vår SAFe ekspert

Webinaret gjennomføres av Thomas Vøien (kursholder for Holte Academy).

Thomas er en erfaren kursholder, prosjekt-/programleder og prosjektportefølje analytiker. Han har innført Scaled Agile Framework (SAFe) som styring-/utviklingsrammeverk i Forsvaret de siste 5 årene, og har de siste 20 årene vært prosjektleder i privat og offentlig sektor med utgangspunkt i bruk av ulike rammeverk/metoder.

Han er Certified Program Consultant (SPC) med erfaring fra kursing I blant annet Leading SAFe og Lean Portfolio Manager (LPM). Han er også sertifisert i flere rammeverk, som blant annet P3O® Certificate in Portfolio, Programme and PMO, MSP® Certificate in Program Management, MoP® Certificate in Portfolio Management, PRINCE2® Agile™ Practitioner Certificate in Agile Project Management, PRINCE2® Certificate in Project Management.

På denne siden finner du flere av våre gratis frokostmøter.