Gratis webinar: Effektiviser porteføljestyringen med SAFe LPM®

I dette gratis webinaret gir vi deg et innblikk i hvordan utviklingsporteføljen i din organisasjon kan innrettes mer smidig, og hvordan du lykkes med et godt samspill mellom bimodale (fossefall og smidig) utviklingsaktiviteter ved hjelp av SAFe® Lean Portfolio Management.

Påmelding
  • Innhold

Innhold

Mange organisasjoner håndterer utviklingsporteføljer bestående av en kombinasjon av fossefall og smidige utviklingsaktiviteter, og opplever utfordringer med å ha tilstrekkelig tverrgående fleksibilitet, oversikt og ikke minst; å gjøre de riktige prioriteringene. Å lykkes med et godt samspill mellom en tradisjonell porteføljestyring og smidige utviklingsinnretninger er ikke alltid like sømløst. Dette webinaret veileder deg gjennom disse utfordringene, og gir deg innspill til hvordan du kan implementere en smidig tilnærming på porteføljenivå.

Mange organisasjoner står overfor et skifte mot produktorientering og finansiering, noe som skaper behov for å balansere tradisjonell porteføljestyring med smidige utviklingsmetoder. Scaled Agile Framework (SAFe®) har blitt valgt av flere organisasjoner for å takle disse problemene, og i dette webinaret vil vi dykke dypere inn i SAFe® Lean Portfolio Management, porteføljedimensjonen i SAFe® som tilrettelegger for smidighet på porteføljenivå.

Webinaret passer for deg som er interessert i lære mer om smidig porteføljehåndtering ved hjelp av SAFe-rammeverket, og som er nysgjerrig på hvordan en SAFe® Lean Portfolio Management-sertifisering kan styrke både karrieren og prosjektarbeidet ditt.

I webinaret går vi gjennom: 

  • Hva SAFe® definerer som porteføljer og hvordan dette skiller seg fra klassiske definisjoner
  • En introduksjon til SAFe® Lean Portfolio Management
  • Hvordan man håndterer flere smidige utviklingsaktiviteter på porteføljenivå
  • Når og hvorfor man bør vurdere å gå over til smidig porteføljehåndtering
  • Hvem SAFe® Lean Portfolio Management passer for
  • Hvordan man blir sertifisert i SAFe® Lean Portfolio Management

 

6.-7. mai arrangerer vi SAFe® Lean Portfolio Management sertifiseringskurs i klasserom, i våre lokaler på Skøyen. Dette videregående kurset er spesielt relevant for de som jobber med ulike aspekter av prosjektgjennomføring, inkludert utvikling, test, design, arkitektur, virksomhetsanalyse og prosjektledelse, samt ledere i organisasjonen.  

Bli med oss på dette gratis webinaret for å få mer innsikt i kurset og få muligheten til å stille spørsmål til kursholderen!

Møt vår SAFe ekspert

Webinaret gjennomføres av vår SAFe-ekspert, Thomas Vøien (kursholder for Holte Academy).

Thomas er en erfaren kursholder, prosjekt-/programleder og prosjektportefølje analytiker. Han har innført Scaled Agile Framework (SAFe) som styring-/utviklingsrammeverk i Forsvaret de siste 5 årene, og har de siste 20 årene vært prosjektleder i privat og offentlig sektor med utgangspunkt i bruk av ulike rammeverk/metoder.

Han er Certified Program Consultant (SPC) med erfaring fra kursing I blant annet Leading SAFe og Lean Portfolio Manager (LPM). Han er også sertifisert i flere rammeverk, som blant annet P3O® Certificate in Portfolio, Programme and PMO, MSP® Certificate in Program Management, MoP® Certificate in Portfolio Management, PRINCE2® Agile™ Practitioner Certificate in Agile Project Management, PRINCE2® Certificate in Project Management.

På denne siden finner du flere av våre gratis webinar.