Du får tilgang til en verktøykasse med:

 • verktøy som inkluderer videoer, tekst, maler og eksempler.
 • maler i Microsoft 365 og Miro-format.
 • verktøy for prosesskartlegging, problemløsing, risikoanalyse, prioritering, dataanalyse, prosessdesign, design av møter, aktivitetsstyring, kreativitet, kommunikasjon, og mye mer.

Her er tre eksempler på våre verktøy:

RISIKOMATRISE

Verktøy for risikoanalyse basert på sannsynlighet og konsekvens for hendelser.

Risikomatrise

SCRUM & KANBAN

To metoder for aktivitetsstyring basert på rammeverkene Scrum og Kanban.

Scrum og Kanban

A3 & 8D

To metoder for proaktiv og reaktiv problemløsning som krever årsaksanalyse.

A3 og 8D

E-læringen tilbys som et bibliotek med ulike verktøy, og i tillegg til de nevnt over inneholder biblioteket også følgende verktøy:

 • Introduction to DMAIC
 • Project charter
 • Problem statement
 • SIPOC
 • CTQ (voice of the customer)
 • 5 Whys extended
 • Fishbone diagram
 • Process Mapping (Flowcharts)
 • Data analysis tools
 • Business case

Du velger selv om du ønsker e-læringen på norsk eller engelsk. Den gir deg direkte tilgang til nyttige verktøy som kan benyttes i ditt prosjekt. Pris per lisens er kr 5750,- (eks. mva.) og tilgangen varer i 1 år.

Ta gjerne kontakt med Holte Academy på post@holteacademy.no, på chat eller telefon om du ønsker tilgang.

E-læringskursene leveres i samarbeid med ProErigo.