Heidi Elise Hvesser

Heidi Elise Hvesser er rådgiver og prosjektleder i Digital Workplace hos vår samarbeidspartner Frend Digital. Hun har flere års erfaring med rådgivning og implementering av digitale verktøy i flere ulike organisasjoner.

Heidi er svært opptatt av å få til et godt samspill mellom mennesker, organisasjon og teknologi for å optimalisere bruken av digitale verktøy, og oppnå effektiv samhandling og en god brukeropplevelse. Tidligere kunder har opplevd Heidi som en engasjerende kursholder som er god til å formidle, og holder et passe tempo.