Jon Urdal

Jon Urdal er vår samarbeidspartner og kursholder for vårt Kanban-kurs.

Som toppleder i skandinaviske selskaper – Schibsted, Egmont og Peterson, har Jon fått oppleve hva individer og team kan utrette om de får handlingsrom og riktige forutsetninger. Jon har benyttet disse ferdighetene til å redde virksomheter i vanskeligheter og til å etablere kultur for endring og kontinuerlig forbedring.

Med sitt selskap LeanOnU overfører han sine erfaringer og ferdigheter til organisasjoner som vil utvikle teamet, individet og lederen, gjennom tilpasningsevne, treningsvilje og mestringsfølelse.