Kursforberedelser
I forkant av PMP-prep kurset anbefaler vi at du søker PMI om godkjenning som PMP® eksamenskandidat og gjør deg kjent med innholdet i PMBOK® Guide. Denne er gratis tilgjengelig for medlemmer av PMI. I tillegg får du som medlem av PMI rabatt på eksamensavgiften. 

Exam Content Outline og Certification Handbook finner du her:

PMP Exam Content Outline

Certification Handbook PMP