Hva er nytt?

AXELOS lanserer ny versjon av PRINCE2®-manualen, nye eksamener og nye rutiner. Dette innebærer blant annet:

  • PRINCE2® Practitioner-eksamen endres fra dagens 80 spørsmål med krav til 55% riktige svar til en eksamen som dekker større deler av pensum, inkludert tilpasning
  • Vedlikehold av sertifiseringen endres til opptjening av Continuous Professional Development-poeng (CPD) der kravet er 60 i løpet av 3 år fordelt med 20 poeng hvert år, alternativt ny eksamen etter 3 år, mot tidligere 5 år. CPD forutsetter medlemskap i AXELOS.

Les også denne artikkelen som gir en kort update om ny PRINCE2® versjon som er lansert.


Fordeler ved å vedlikeholde sertifiseringen i løpet av 2017:

  • Grunnlaget er 2009-versjonen av PRINCE2® som du har lært tidligere
  • Du vedlikeholder kunnskapen om PRINCE2® for tilpasning og praktisk bruk
  • Du vil fortsatt kunne tilbys som ressurs til kunder som krever sertifisering
  • Du vil stå sterkere i konkurranse med andre som ikke har sertifiseringen
  • Fornyelsen vil være gyldig i 5 år fra eksamen gjennomføres og bestås


Konsekvenser ved å utsette re-sertifiseringen til 2018:

  • Ny versjon av PRINCE2®-manualen er lansert og vil være grunnlaget
  • Ny eksamen, basert på 2017-utgaven, har et annet format enn dagens eksamen
  • Sertifiseringen vil være gyldig i kun tre år, mot fem år hvis den tas i 2017

 

Sammenligning av PRINCE2® Practitioner-eksamen og re-registrerings-eksamen:
PRINCE2 resertifisering

* = 25% tillegg hvis du tar eksamen på et annet språk enn ditt morsmål, har dysleksi eller lignende


Holte Academy arrangerer resertifiseringskurs 

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.