TINE løfter prosjektkompetansen med skreddersydd e-læring

Høsten 2019 lanserte TINE to skreddersydde e-læringskurs utviklet i samarbeid med Holte Academy. Det første kurset er for ansatte i hele TINE, mens kurs nummer to, som bygger videre på det første, er laget for TINE IT. Kursene bidrar til verdifull heving av prosjektkompetansen i TINE.


Gode tilbakemeldinger og tid spart

– Så langt har e-læringen fungert godt og vi har nådd ut til mange prosjektledere i TINE. Hittil har vi kun mottatt positiv feedback på e-læringen fra våre prosjektledere, forteller seniorkonsulent i TINE Forbedring, Lisen Backson.

Lisen Backson

– I TINE IT har vi mottatt gode tilbakemeldinger og gevinsten er at vi bruker mindre tid på onboarding og veiledning av prosjektledere, supplerer prosjektleder i IT PMO, Egil Bergli.

Behov for effektiv prosjektopplæring som raskt når ut til mange ansatte

TINE arbeider systematisk med å styrke den faglige kompetansen blant sine ansatte. I det inngår opplæring innen prosjektledelse. Som del av dette valgte TINE å satse på skreddersydde e-læringskurs for å enklest mulig nå ut til sine prosjektledere. I utviklingen av e-læringskurset ble det i tillegg gjennomført noen konstruktive justeringer i virksomhetens prosjektmodell.

– Fordi vi ønsket god effekt ved implementering av ny prosjektmodell valgte vi å kjøre opplæringen gjennom e-læring i tillegg til en prosjektskole, forklarer Lisen.

I tillegg til e-læringskursene er TINE midt i gjennomføringen av en prosjektskole der Holte Academy stiller med fasiliteter og kursholdere. Prosjektskolen strekker seg gjennom 2019 og 2020,

og inneholder kurs som dekker styring, ledelse, kommunikasjon, samt rolleforståelse og samhandling i prosjekter.

E-læringskurset fungerer som et av flere gode tiltak for å nå TINEs strategiske mål om å øke prosjektkompetansen i virksomheten, fordi e-læring gir stor fleksibilitet både med tanke på når og hvor man gjennomfører kurset. Dermed sparer virksomheten både tid og penger. I tillegg har e-læring den fordelen at deltakeren selv bestemmer læringstempo, noe som gjør at det er mulig å bruke mer tid på elementer som er av større interesse og/eller relevans.

For forretningsområdet TINE IT var e-læringskurset om konsernprosjektmodellen en gyllen anledning til å lage et eget kurs for IT. På spørsmål om hvilken funksjon e-læringen har for TINE IT svarer Egil:

– Behovet for at nye og eksisterende prosjektledere må forstå og oppdatere seg på virksomhetens prosjektmodell er vedvarende og løses effektivt hos oss gjennom en god e-læring.

Målgruppen til det første e-læringskurset er hovedsakelig prosjektledere, men innholdet er også relevant for prosjektdeltakere og prosjekteiere. Målgruppen for e-læringskurs nummer to er alle som jobber med prosjekter i TINE IT.

Godt samarbeid

Begge e-læringskursene ble utviklet i samarbeid mellom TINE og Holte Academy. Utgangspunktet var en kartlegging av TINEs behov og prosjektprosesser. Basert på dette har Holte Academy bidratt med faglige input i tillegg til teknisk og pedagogisk kompetanse i bygging av selve kursene.

– Samarbeidet med Holte Academy har fungert veldig godt hele veien, fra oppstart til kurset ble ferdigstilt. Academy har vært en strukturert og systematisk samarbeidspartner, med solid prosjektfaglig kompetanse, forteller Lisen.

– Holte Academy har hatt en veldig ryddig tilnærming med overordnet plan, tydelige frister og god oppfølging av både egne og ITs leveranser, slik at ønsket fremdriftsplan ble overholdt, legger Egil til.


Hvilke råd har dere til andre som vurderer å bruke skreddersydd e-læring i sin egen bedriftsinterne opplæring?

– Man må selv sette av tid til å lage deler av innholdet. Dette er grunnmuren i kurset og tar tid, svarer Egil.
– Sørg for å legge den opp sånn at den kan brukes i mange år fremover, påpeker Lisen.

Fakta om TINE

  • TINE er ett av Norges største næringsmiddelkonsern med en produktportefølje på over 500 ulike produkter.
  • TINE har rundt 10 500 bønder fordelt på 8 500 gårdsbruk.
  • Høsten 2019 lanserte TINE to e-læringskurs skreddersydd for å heve prosjektkompetansen blant de ansatte.
  • Høsten 2019 startet TINE opp en prosjektskole bestående av forskjellige kurs i prosjektfaget, rettet mot ulike nivåer og brukere i organisasjonen.

 

Ønsker du å høre mer om skreddersøm av e-læring?