Vi hjelper deg med å skape klarhet i behov, se mulighetene og hjelper deg å ta tak i bedriftens utfordringer her og nå.

Gode resultater oppnås gjennom riktig prioritering, fokus og engasjement. Vi hjelper deg og din bedrift med å tydeliggjøre behov og finne gode løsninger. Vi støtter og tilrettelegger for at dere skal oppnå effektive samarbeid og prosesser, gjøre riktige prioriteringer og lykkes med gjennomføring av beslutningene.

KOMPETANSEPARTNER
– GJENNOM 40 ÅR

Holte Academy ble stiftet i 2016 etter å ha vært en del av Holte Consulting i mange år og med røtter helt tilbake til etableringen av Holte Consulting i 1977. Vi er en ledende kompetansepartner og tilbyder av prosjektopplæring, og flere av landets største bedrifter har valgt oss som leverandør for sine opplæringsprogrammer.

Vi har hjulpet mange arbeidstakere med å oppleve mestring og til å lykkes bedre i egen prosjekthverdag. Vi har bistått bedrifter med å realisere sine mål gjennom bedre prosjektstyring og økt kunnskap om hvordan prioritere riktig mellom prosjekter, samt sikre at disse er i tråd med selskapets strategi.

Les mer om oss

Vår kjernekompetanse er å hjelpe individer og bedrifter til å jobbe smartere gjennom ny innsikt og økt kompetanse – for å oppnå bedre resultater.

 Aktuelle kurs

Våre kunder har unike utfordringer, og vi leverer skreddersydd kompetanseheving.

 Aktuelle kurs

Våre tjenester spenner fra å bidra med grunnleggende prosjektforståelse, gjennom rådgivning og opplæring, til å bistå virksomheter på høyt strategisk nivå.

 Aktuelle kurs

Vi har kurs med høy kvalitet og lojale kunder. Vi bygger relasjoner og vennskap gjennom mangeårige samarbeid. Det betyr mye for oss.

 Aktuelle kurs

Vi skaper gode læringsopplevelser gjennom engasjerende, relevante og nyttige kurs.

Vi motiveres av at du lykkes!

HVA VI KAN HJELPE DEG OG DIN VIRKSOMHET MED

Med utstrakt rådgivnings- og opplæringsvirksomhet siden 1977, har vi hjulpet mange arbeidstakere med å oppleve mestring og å lykkes bedre i egen prosjekthverdag. Vi har bistått bedrifter med å realisere sine mål gjennom bedre prosjektstyring og økt kunnskap om hvordan prioritere riktig mellom prosjekter, samt sikre at disse er i tråd med selskapets strategi. Våre tjenester spenner fra å bidra med grunnleggende prosjektforståelse, gjennom rådgivning og opplæring, til å bistå virksomheter på høyt strategisk nivå.

Ønsker du å få tilbud om fremtidige kurs?

AKTUELT

Slik unngår du å sette i gang dårlige prosjekter

Med god porteføljestyring får dere bedre oversikt over investeringer i endring og ønskede effekter og gevinster. Porteføljestyring er en modell som brukes til kontinuerlig prioritering mellom og oppfølging av ulike endringsinitiativer som pågår i virksomheten til enhver tid. Brukt riktig hjelper det dere med å velge de riktige prosjektene, holde oversikten, bruke ressursene mer effektivt og ta lærdom av tidligere erfaringer.

 

Les hele artikkelen
KUNDEREFERANSE

Hafslund Nett investerer i kompetanseheving

Hafslund Nett er landets største nettselskap og en viktig aktør i samfunnet. De vet at de ansatte er nøkkelen til bedriftens suksess og er derfor opptatt av å kontinuerlig styrke sine medarbeidere med faglig påfyll. Les om deres erfaringer her.

Se kundereferanse