PRINCE2

5 vanlige PRINCE2® spørsmål

På PRINCE2® Foundation kursene våre stiller kursdeltakerne mange interessante og relevante spørsmål. Her har vi gjengitt noen av de mest stilte spørsmålene for deg.

1. Hvem er ansvarlig for Business Case?

I PRINCE2® er Prosjekteier ansvarlig for Business Case. Det betyr ikke nødvendigvis at Prosjekteier skriver en Business Case, men at Prosjekteier er ansvarlig for å sikre at en Business Case blir skrevet og godkjent.

2. Alle PRINCE2® prosjekt består av minst to ledelsesfaser, men hva bestemmer totalt antall ledelsesfaser i et prosjekt?

Antall ledelsesfaser som kreves bestemmes av prosjektets vesen og dets varighet. Det å bestemme antall ledelsesfaser i prosjektet er en balanseringsprosess og følgende kan legges til grunn:

  • Hvor langt frem i prosjektet er det fornuftig å planlegge?
  • Hvor må de viktige beslutningspunktene være i prosjektet?
  • Mengden usikkerhet i prosjektet?
  • For mange korte ledelsesfaser kontra for få og lange?
  • Hvor sikre er Prosjektstyret og Prosjektleder på å gå videre i prosjektet

3. Hva er forskjellen på Prosjektsikring og kvalitetssikring?

Prosjektsikring må være uavhengig av Prosjektleder, Prosjektstøtte, Teamledere og prosjektteam. Prosjektsikring er Prosjektstyret sitt ansvar og gjøres derfor innenfor prosjektet. Kvalitetssikring utføres av personer som er uavhengig av prosjektet, dvs. ikke et medlem av prosjektledelsen. Det er virksomhets- eller programledelsens sitt ansvar og gjøres derfor utenfor prosjektet.

4. Kan Prosjektleder også være Endringsansvarlig?

Ja, Prosjektleder og/eller personene med delegerte prosjektsikringsforpliktelser kan være Endringsansvarlig.

5. Hva er en Innstiller?

Innstiller er den rollen som introduserer produktet for gjennomgang og representerer produsenten av produktet i PRINCE2® sin kvalitetsgjennomgangsteknikk.


Vurderer du en PRINCE2® Foundation sertifisering?

Her kan du lese mer om PRINCE2® som prosjektmetode og  sertifiseringskursene våre PRINCE2 Foundation® og PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.