Faglig

Hva er PRINCE2®?

PRINCE2® er en strukturert prosjektledelsesmetode basert på erfaringer fra tusenvis av prosjekter. PRINCE2® er i dag ansett som den ledende prosjektmetoden i markedet. PRINCE2® kan skreddersys og tilpasses alle typer prosjekter. Og best av alt, den er enkel å lære!

Les mer
Faglig

Sett fokus på gevinstrealisering

Dessverre er det slik at mange prosjekter ikke oppnår ønsket gevinst. Lykkes ikke prosjektet med gevinstrealisering, det vil si å hente ut gevinstene eller effekten prosjektet skal gi, kan verdifulle investeringer være bortkastet.

Les mer