Faglig

Øk utbytte av læring – del 1

Fra læring til bedre prestasjoner og positiv effekt for virksomheten

Hva får man egentlig ut av læring? Forskning viser at nærmest all kursing som skjer i organisasjoner har liten positiv effekt på ansattes prestasjoner.

Les mer
Faglig

Bli en god prosjekteier

Vi anerkjenner gjerne prosjektlederen som en viktig brikke i prosjektarbeidet, men ikke undervurder betydningen av å ha en engasjert og målrettet prosjekteier.

Som prosjekteier har du avgjørende betydning for prosjektets suksess.

Les mer
Faglig

Slik unngår du å sette i gang dårlige prosjekter

Med god porteføljestyring får dere bedre oversikt over investeringer i endring og ønskede effekter og gevinster. Porteføljestyring er en modell som brukes til kontinuerlig prioritering mellom og oppfølging av ulike endringsinitiativer som pågår i virksomheten til enhver tid.

Les mer
Faglig

5 tips til deg som er ny som prosjekteier

God prosjekteierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring handler primært om å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte. Her er 5 konkrete tips til deg som er ny i prosjekteierrollen.

Les mer
Faglig

Suksessformelen for bedriftens prosjekter

Hva kreves for at bedriften din skal lykkes med prosjektene? Kort fortalt innebærer dette riktig kompetanse, enhetlig praksis, felles terminologi og gode verktøy og metoder å støtte seg på. Vi forteller deg hvordan din bedrift kommer dit og hvordan kursdeltagelse i Prosjektuka blir en viktig ressurs.

Les mer
Faglig

Slik lykkes du med god kulturbygging i teamet

Du skal være prosjektleder for et større prosjektarbeid. Prosjektteamet er en dyktig gjeng, men alle har ulik bakgrunn og hver sin måte å tenke på. Det er ditt ansvar å motivere teamet og gi retning. Men hvis alle har hver sin tilnærming til prosjektet, hvordan styrer du det i riktig retning?

Les mer