Faglig

Mellomlederens rolle i AgileSHIFT®

Som en buffer mellom toppledelsen og resten av virksomheten finner vi mellomledelsen. En av de viktigste jobbene til de som innehar denne posisjonen, er å klare å få virksomheten med på strategiene som toppledelsen utarbeider.

Les mer
Faglig

Øk utbytte av læring – del 2

Hva hindrer deg fra å ta i bruk det du har lært?

Ofte er det ting som hindrer oss fra å ta i bruk det vi har lært på kurs og utviklingsprogram når vi er tilbake på jobb. Slike hindringer står ikke bare i veien for vår personlige…

Les mer
Faglig

Øk utbytte av læring – del 1

Fra læring til bedre prestasjoner og positiv effekt for virksomheten

Hva får man egentlig ut av læring? Forskning viser at nærmest all kursing som skjer i organisasjoner har liten positiv effekt på ansattes prestasjoner.

Les mer
Faglig

Bli en god prosjekteier

Vi anerkjenner gjerne prosjektlederen som en viktig brikke i prosjektarbeidet, men ikke undervurder betydningen av å ha en engasjert og målrettet prosjekteier.

Som prosjekteier har du avgjørende betydning for prosjektets suksess.

Les mer
Faglig

Slik unngår du å sette i gang dårlige prosjekter

Med god porteføljestyring får dere bedre oversikt over investeringer i endring og ønskede effekter og gevinster. Porteføljestyring er en modell som brukes til kontinuerlig prioritering mellom og oppfølging av ulike endringsinitiativer som pågår i virksomheten til enhver tid.

Les mer
Faglig

5 tips til deg som er ny som prosjekteier

God prosjekteierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring handler primært om å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte. Her er 5 konkrete tips til deg som er ny i prosjekteierrollen.

Les mer