Kursene det gjelder: PRINCE2®PRINCE2 Agile® – MoR® – MSP® – MoV® – MoP® – P3O®

PeopleCert har innført utløpsdato på sine sertifiseringer

PeopleCert, som er eksamens- og sertifiseringsorgan for en rekke sertifiseringer fra AXELOS, har innført endringer for hvor lenge en sertifisering er gyldig.

Her finner du gjeldende betingelser:

 • Sertifiseringer oppnådd før 30. juni 2020 er gyldige frem til 1. juli 2023, uavhengig av den opprinnelige sertifiseringsdatoen. 
 • Sertifiseringer oppnådd etter juni 2020 er gyldige i 3 år etter den opprinnelige sertifiseringsdatoen. 

Utløpsdato for din(e) sertifiseringer kan du se i din PeopleCert-konto. 

Kandidater som velger å ikke fornye sertifiseringen innen 3 år etter sertifiseringsdatoen (eller før 1. juli 2023 for de som oppnådde sertifiseringen i løpet av eller før juni 2020), vil fortsatt stå oppført i PeopleCerts Successful Candidates Register (SCR), men en merknad vil bli lagt til navnet ditt for å indikere at sertifiseringen ikke er i samsvar med gjeldende sertifiseringskrav. 

Her er to av måtene du kan forlenge sertifiseringene dine på

 • Ta samme sertifisering på nytt: Du kan velge å fornye sertifiseringen din ved å ta den opprinnelige sertifiseringen på nytt, for eksempel å ta en PRINCE2® Foundation-sertifisering på nytt. 
 • Ta en ny sertifisering: Du kan velge å fornye sertifiseringen din ved å ta en annen sertifisering innenfor samme produktfamilie. Mer om produktfamilier nedenfor. 

Følgende produkter er i produktfamilien som heter «Project, Programme & Portfolio Management»: 

 • PRINCE2®
 • PRINCE2 Agile®
 • MoR®
 • MSP®
 • MoV®
 • MoP®
 • P3O®

(Inkluderer alle nivåer av hvert produkt, som f.eks. Foundation og Practitioner) 

Ved å la være å fornye din(e) sertifisering(er) utløper gyldigheten. Det er ikke sikkert dette betyr så mye for deg, men vi ønsker å informere om de nye retningslinjene fra PeopleCert. 

Mer informasjon finner du på PeopleCert sine nettsider: https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/keep-your-certification-current 

Ønsker du å forlenge din sertifisering? 

For deg som ønsker å forlenge din(e) sertifisering(er) i produktfamilien PRINCE2®, PRINCE2® Agile, MoR®, MSP®, MoV®, MoP®, P3O® tilbyr vi følgende: 

Klasseromskurs: 


E-læring: