PRINCE2® Practitioner e-læring (6th edition, norsk)

Ønsker du en sertifisering i PRINCE2® Practitioner, og full fleksibilitet til å studere hvor og når du vil? Da er vår online sertifiseringspakke den rette løsningen for deg, med e-læringskurs og online eksamen. Dette er steg 2 for deg som er PRINCE2® Foundation-sertifisert, med fokus på metoden i praksis. Tilgang til kurs og eksamen i 12 måneder.

Påmelding
 • Om kurset
 • PRINCE2®

Om kurset

Med PRINCE2® Practitioner utvikler du dine ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden, fra oppstart til avslutning av et prosjekt.

Vi tilbyr et 100% norsk PRINCE2® Practitioner e-læringskurs, og online  sertifiseringseksamen er inkludert i prisen.

 • Kurset er skreddersydd for deg som er travel
 • Kurset er tilgjengelig i 12 måneder fra kjøpsdato
 • Kurset er utviklet av våre beste PRINCE2®-trenere

Læringsutbytte

 • Kurset gir deg økt innsikt og lærer deg å detaljere og forklare alle PRINCE2®-prosesser, temaer og teknikker.
 • Etter endt kurs skal du kunne gjøre rede for anvendelsen av konkrete PRINCE2®-elementer (ledelsesprodukter med mer) i eksempler i et gitt prosjektscenario.
 • Kurset vektlegger å gi deg forståelse av forholdet mellom prosesser, temaer og teknikker, samt PRINCE2® ledelsesprodukter.
 • Det er et mål at du skal kunne demonstrere forståelse av bakenforliggende motivasjon for de konkrete prosessene, temaene og teknikkene i PRINCE2®, og også vite hvordan PRINCE2® kan tilpasses forskjellige prosjekt og prosjektomgivelser.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kjennskap og forståelse av PRINCE2®-metoden, og som allerede er sertifisert på Foundation-nivå; prosjektmedarbeidere, prosjektledere, programledere og ledere av programkontor.

Innhold i kurset

 • PRINCE2® begreper og definisjoner
 • De 7 prosessene, 7 temaene og 7 prinsippene i PRINCE2®
 • PRINCE2®-metoden i et prosjekt

Gjennom en rekke eksamensøvelser får du trene på konkrete scenarioer, som for eksempel hvordan prosjektlederen skal håndtere organisering eller usikkerhetsstyring av prosjekt.

Kursdetaljer og forberedelser


Kursgjennomføring:
E-læringen kan startes og stoppes når du ønsker, og du velger hvor lenge du vil studere om gangen. Du har tilgang til e-læringskurset i 12 måneder fra kjøpsdato. Estimert tid for gjennomføring av kurset er 30 timer.

Eksamen: Bli Sertifisert PRINCE2® Practitioner (2017) –  Vi anbefaler at du melder deg opp til online eksamen etter at du har gjennomført e-læringskurset. Du velger selv et tidspunkt som passer for deg. Online eksamen er tilgjengelig i 12 måneder fra du kjøper sertifiseringspakken. Ved bestilling av denne vil du motta informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen.

 • Hjelpemidler: Kun PRINCE2® manualen er tillatt.
 • PRINCE2® sertifisering gir PDU (30 PDU på Foundation og 20 PDU på Practitioner) for PMP® sertifiserte.

Omfang: 68 multiple choice-spørsmål, hvorav 55 % må være riktig for å bestå.

Varighet: 2,5 timers eksamen (40 minutter ekstra dersom du tar eksamen på et språk som ikke er ditt morsmål, eller eller om du har en annen gyldig grunn, for eksempel dysleksi eller lignende). Vi anbefaler at du velger norsk eksamen siden kurset er på norsk.

Gjennomføring av eksamen: Eksamen gjennomføres online. Krever internettilgang, lyd, mikrofon og web-kamera.

Ønsker du å delta på et PRINCE2® Practitioner klasseromskurs?

Dette kurset gjennomføres også som 2-dagers sertifiseringskurs i klasserom. Møt en av våre flinke PRINCE2®-trenere og delta på kurset sammen med  andre engasjerte deltakere.

Til klasseromskurs

På utkikk etter andre e-læringskurs?

Se oversikt over alle våre e-læringskurs

PRINCE2®

Prosjekt som arbeidsform er en økende trend i markedet. Som medarbeider i en moderne bedrift eller organisasjon stilles det krav til at man skal kunne jobbe på tvers av oppgaver og med forskjellige personer. For å lykkes med dette kreves det at man effektivt kan styre prosjekter og prioritere oppgaver. PRINCE2® er da et nyttig verktøy og en av de mest anerkjente og brukte metodene i faget. Det stilles også større krav til dokumenterte ferdigheter og formell sertifisering innen prosjektledelse når bedrifter søker nye medarbeidere til å arbeide med prosjekter enn tidligere.

Som prosjektleder for små-, mellomstore og store prosjekt gir PRINCE® metoden deg det rammeverket du trenger. Metoden er skalerbar og kan tilpasses den enkelte bedrift.

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode. Metoden har en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag.

PRINCE2® er opprinnelig utviklet i England og basert på beste praksis i prosjektgjennomføring. Den har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Metoden beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Den er generisk og må tilpasses den enkelte virksomhet. Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig. Metoden passer for både offentlige og private bedrifter.

I Norge har Digitaliseringsdirektoratet basert sin anbefalte Prosjektveiviser på PRINCE2® metoden.

En PRINCE2® sertifisering kan gjennomføres på to nivåer: Foundation og Practitioner.

PRINCE2® Foundation kurset passer for alle som ønsker å lære prosjektledelse gjennom PRINCE2® metoden og krever ingen forkunnskaper. Kurset går over 3 dager og eksamen gjennomføres siste kursdag.

PRINCE2® Practitioner kurset utvikler deltagernes ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden. Dette kursert krever at du er PRINCE2® Foundation sertifisert eller PMP® sertifisert. Vi anbefaler allikevel PMP® sertifiserte å ta Foundation kurset i forkant.

Antall sertifiserte i PRINCE2®:

På verdensbasis:
PRINCE2® Foundation: 776 500 .
PRINCE2® Practitioner: 429 000

I Norge:
PRINCE2® Foundation: 3 444
PRINCE2® Practitioner: 1 224

Kilder hevder at antall gjennomførte PRINCE2 sertifiseringer på verdensbasis vil nå 2 millioner i løpet 2019.

Les også: Hva er PRINCE2®?

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.