PMP®

Project Management Professional (PMP®) er verdens mest utbredte sertifisering!

Project Management Institute (PMI) er verdens største organisasjon innen prosjektledelse, med medlemmer i over 170 land. De har også den mest utbredte sertifiseringsordningen i verden, Project Management Professional (PMP). PMP® sertifisering gir deg en internasjonalt anerkjent tittel som garanterer at du behersker prosjektfaget i sin helhet.

Det er i dag over 600.000 PMP® sertifiserte i verden, og over 1100 i Norge.

For prosjektledere som jobber internasjonalt og mot multinasjonale aktører, blir PMP®-sertifiseringen i stadig større grad standard og en naturlig del av kompetanseutviklingen. Sertifiseringen oppfattes som svært verdifull for prosjektledere som vil lære om grunnleggende prosesser gjennom sertifiseringen. Mer erfarne prosjektledere ser det ofte som en inspirerende oppfriskning av kunnskap. Både Holte Consulting og Holte Academy benytter PMP® sertifiseringen som et internt kompetansekrav for egne prosjektledere.

Hvorfor PMP®?
PMP® sertifisering gir deg en internasjonalt anerkjent tittel som garanterer at du behersker prosjektfaget i sin helhet. Her tilegner du deg begrepsapparat som er felles for prosjekter på tvers av organisasjon, bransje, språk og land. Det styrker deg ved ansettelser, og gir deg økte karrièreveier.

MÅLGRUPPE FOR PMP® SERTIFISERING
Erfarne prosjektledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin prosjektlederkompetanse gjennom PMP®. Du må kunne dokumentere minst 4500 timer fra prosjektarbeid de siste 7 år for å bli kandidat samt 35 timers prosjektopplæring.

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?