PMP

Holte Academy lanserer PMP®-kurs i samarbeid med PMI Norway Chapter

Holte Academy er fra 2023 igjen PMI® Authorized Training Partner (ATP), og er per nå den eneste ATP-en i Norge. Project Management Institute (PMI) er en av verdens ledende medlemsorganisasjoner for prosjektledelse, med flere enn 700 000 medlemmer globalt, og står bak den anerkjente PMP®-sertifiseringen. På verdensbasis er det mer enn 1 million sertifiserte.

– Den siste tiden har det ikke vært mulig å ta forberedende prep-kurs før PMP-sertifiseringseksamen i Norge, og det er klart vi må kunne levere det, sier Martin Hartmann, daglig leder i Holte Academy. I Holte Academy har vi flere dyktige PMP-sertifiserte kursholdere og rådgivere som skal hjelpe kommende eksamenskandidater med sin vei til PMP-sertifisering. Dette er også noe vi har erfaring med fra tidligere.

Sertifiseringer har blitt viktigere og viktigere de siste årene, og er en god måte å formalisere og dokumentere prosjektlederkompetansen sin på. I tillegg er en sertifisering nå et krav for å bli prosjektleder i mange av Norges største bedrifter.

– Prosjektsertifiseringer som PRINCE2® og lignende er populære i Norge, men det er klart at en PMP-sertifisering har en høyere anerkjennelse og krever mer av prosjektlederen. En slik sertifisering er et bevis på at du har en profesjonell holdning til prosjektfaget og at du oppfyller et minimumskrav til både praktisk erfaring og faglig kompetanse, utdyper Hartmann.

– Det er også verdt å nevne at de to rammeverkene og sertifiseringene, PRINCE2® og PMP®, ikke konkurrerer med hverandre, men er tvert imot komplementære rammeverk for prosjektledelse. De utfyller hverandre, og samlet gir de deg en mer komplett og helhetlig prosjektkompetanse, legger Hartmann til.

Det har skjedd store endringer og forbedringer i sertifiseringen. Den største endringen er at man har beveget seg fra prosessbasert prosjektledelse til prinsippbaserte prosjektleveranser. Fokuset er i større grad smidig gjennomføring av prosjekter. Det er i tråd med utviklingen rundt oss.

PMBOK® Guide, pensumboken, har blitt redusert fra cirka 800 til i underkant av 300 sider, og er dermed lettere å komme gjennom. Eksamen er også enklere å få gjennomført enn før, og kan nå gjennomføres online, hjemme eller på kontoret.

Holte Academy ser frem til et godt samarbeid med PMI Norway Chapter, og vi gleder oss til tilby forberedende kurs til en PMP-sertifisering til våre kunder. I tillegg anbefaler vi gjerne et medlemskap i PMI, som vil gi tilgang til mye prosjektfaglig innhold.

Ønsker du å delta på kurs?
Holte Academy gjennomfører PMP-prep kurs