Webinar: Mer lønnsomme byggeprosjekter

Ingen ny dato – Lær hvordan du kan unngå kostbare tabber i ditt byggeprosjekt!

Påmelding
  • Tema

Tema

Manglende avklaringer og  struktur i prosjektering kan skape mye støy og påføre store kostnader senere i prosjektet. Konsekvensen av dette, i tid og kostnader, kommer først fram i byggefasen. Høres det kjent ut?

På vårt frokostwebinar kan du lære mer om hvordan Lean kan hjelpe deg til å unngå nettopp dette. Flere og flere virksomheter har omfavnet Lean i sine byggeprosjekter, og har erfart hvilken merverdi det har tilført.

Bruk av Lean metodikk i prosjektering og gjennomføring sikrer raskere prosjektering, og med betydelig høyere kvalitet. Grensesnitt mellom fagene fanges opp på en helt annen måte enn tradisjonelt, ved å gå fra sekvensiell til samtidig prosjektering. Dette vil igjen skape mer verdi, lønnsomhet og forutsigbarhet for alle som er involvert i prosjektet, herunder byggherre, prosjekterende, entreprenører og sluttbruker.

Velkommen til gratis frokostwebinar sammen med vår samarbeidspartner Lean Team Norge. De vil inspirere deg til å skape en forandring, og gir deg svar på hvorfor og hvordan Lean kan ha så positiv effekt i dine byggeprosjekter!

Agenda:

  • Hva betyr Lean i byggebransjen?
  • Typiske utfordringer i byggeprosjekter 
  • Lean Prosjektering (VDC) versus Lean Construction. 
  • Systematisk ferdigstillelse 
  • Samtidig prosjektering 
  • Spørsmål og svar 

 

Mann

Arild Paulsen fra Lean Team Norge, er Lean-entusiast og verdt å lytte til. Han har vært i bygge-bransjen hele livet, først som faglært Elektriker, deretter rådgivende ingeniør og linjeleder. Gjennom suksesser og nedturer har han kjent de fleste utfordringene i bygge-bransjen på kroppen. 

 

På denne siden finner du flere av våre gratis frokostmøter.

Holte Academy og Lean Team Norge har inngått samarbeid. Les mer om dette her