Fra 01.01.2023 blir det prisendringer på alle våre sertifiseringskurs i PRINCE2®. Dette skyldes at PeopleCert, som er en global leverandør av sertifiseringer, har varslet om prisendringer på lisenser og eksamener fra 2023. Det betyr at vi dessverre blir nødt til å øke våre priser på PRINCE2®-sertifiseringer, for å dekke opp for økte kostnader.

Dersom du planlegger et sertifiseringskurs til neste år, kan du bestille kursplass før 31.12.22 og få dagens pris for kurset.


Prisendringene gjelder følgende kurs: