Ann-Christine Moberg

Ann-Christine Moberg er ansatt hos vår samarbeidspartner A-2 Norge og er kursholder for kurset vi tilbyr i endringsledelse (iht ACMP sin standard).

Ann-Christine har mer enn 20 års erfaring som prosess- og prosjektleder (PMP) innenfor organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling i offentlig og privat sektor. Hun har støttet mange virksomheter med å implementere kompleks endring – både IT-dreven transformasjon og forbedringsinitiativer innenfor organisasjon og ledelse. Hun har arbeidet med endringsprosesser på både organisatorisk og individuelt nivå, og er opptatt av samspill mellom strategi, struktur og mennesker for å fasilitere gode prosesser og utvikling mot et felles målbilde. Ann-Christine har linjeledererfaring innenfor HR og OU, og har støttet ledere og ledergrupper i utvikling og omstilling.

Kurset i endringsledelse er utviklet av A-2 Norge AS.