Orlando Heijmerink

Orlando er en erfaren konsulent og kursholder fra Lagant Management Consultants (i Nederland). Han har operativ erfaring innenfor prosjekt- og programledelse og gevinstrealisering. Han har blant annet ledet flere endringsprosjekter i en stor internasjonal bank, og som linjeleder har han ledet små og store team og bidratt til økt prosjektmodenhet innenfor prosjektledelse, portefølje- og programstyring i virksomheten. Som prosjekt- og programleder har han arbeidet med restrukturering av virksomheter og prosesser og har oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster. Orlando er en sterk tilhenger av at prosjekter og programmer ikke bare skal levere sluttprodukter, men bør ses i en strategisk portefølje- sammenheng for å muliggjøre samlede resultater og gevinster.

Orlando er akkreditert trener innenfor Managing Benefits™, Agile PM prosjektledelse, AgilePgM programledelse og teamcoaching. Han er også sertifisert MSP® Programleder.