Aud Schønning

Aud Schønning er ansatt hos vår samarbeidspartner A-2 Norge og er kursholder for kurset vi tilbyr i endringsledelse (iht ACMP sin standard).

Aud har en PhD i Corporate Governance og 17 års erfaring som leder i offentlig sektor, herunder ca. 12 år som rådmann i to norske kommuner.  Hun har dessuten ti års erfaring fra konsulentoppdrag og har undervist ved BI og i høgskolesystemet. Som leder i offentlig forvaltning var Aud spesielt opptatt av å arbeide med organisasjons- og rutineutvikling med sikte på å lede organisasjonen fram til en bedre og mer effektiv ressursutnytting. De siste årene har hun jobbet med organisasjonsutvikling og endringsledelse i flere ulike prosjekter, blant annet har hun de tre siste årene vært prosjektleder og fagansvarlig for det store organisasjonsutviklings- og omstillingsprosjektet i forbindelse med videreutvikling og flytting av Deichman bibliotek i Oslo.