Joe Taralrud

Joe Taralrud er ansatt hos vår samarbeidspartner A-2 Norge og er kursholder for kurset vi tilbyr i endringsledelse (iht ACMP sin standard).

Joe har lang og bred faring med endringsledelse både som konsulent og operativ leder i næringslivet. Han har hatt sentrale roller under en rekke strategisk viktige omstillings- og endringsprosesser, og har erfaringer med å lede og arbeide med endringer i flerkulturelle og internasjonale miljøer. Han har erfaringer fra endringsarbeid både fra styre-/toppledernivå og som ansvarlig HR-leder under gjennomføring.