Torstein Arendt

Torstein Arendt har mer enn 20 års erfaring som advokat innenfor feltene anskaffelser og IKT, og bistår både private, statlige etater og kommuner. Han er en mye brukt kurs- og foredragsholder, og regnes som en av landets aller fremste eksperter på SSA- avtalene (SSA, Den norske Dataforening, IKT Norge), og på gjennomføring av store teknologianskaffelser.

Han har spisskompetanse på gjennomføring av teknologiprosjekter som krever inngående kjennskap til både anskaffelsesretten og IKT-retten, herunder strategisk og kommersiell veiledning. Videre er han en av få advokater i Norge som har gjennomført flere store teknologianskaffelser med prosedyren konkurransepreget dialog fra A til Å. Arendt har i tillegg inngående kjennskap til prosedyren forhandlet kjøp, og har gjennomført et stort antall prosesser under denne prosedyren.